Trimera AB

Roxi har förvärvat åkeriverksamhet

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2007 13:18 CEST

(Aktietorget: ROXI)

Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) har förvärvat en åkeriverksamhet, EMB Åkeri AB i Malmö. Åkeriet har tre större lastbilar i trafik, som i dagsläget har full beläggning. Under räkenskapsåret 2005-2006 omsatte åkeriet 3,7 MSEK och visade god lönsamhet. Förvärvsbeloppet uppgår till 1,4 MSEK. Betalning sker kontant.

EMB Åkeri AB har tre lastbilar i trafik. Dessa är anslutna till Malmö Lastbilscentral, som förser lastbilarna med transportuppdrag. När Roxi tar över verksamheten den 1 september 2007, skall åkeriet enligt avtal ha 600 000 SEK i eget kapital. Den tidigare ägaren kommer att fortsätta sitt arbete som chaufför inom åkeriet.

Genom förvärvet av åkeriverksamheten skapas ytterligare synergieffekter inom koncernen. Lastbilarna kommer utöver befintlig verksamhet i åkeriet att användas för transporter och husmontage med kran inom Roxi Stenhus AB. Vidare kommer lastbilarna att användas för materialleveranser inom Bygghandlaren i Skåne AB. Detta kommer att skapa en ökad kontroll över logistiken och möjliggöra kostnadsreduceringar i de båda dotterbolagen.

- Förvärvet skapar ytterligare en dimension inom koncernen och vi ser fortsatt stora samordningsvinster mellan våra dotterbolag. Dessutom var åkeriet vinstgivande under räkenskapsåret 2005-2006, säger VD Lars Bohlin.

För mer information kontakta:
Lars Bohlin,
VD, Roxi Stenhus Gruppen AB (publ)

Telefon: 0410-71 45 00
E-post: lars@roxistenhus.se