Trimera AB

Roxi Stenhus lanserar planenligt huskatalog och visar tre hus på boutställning i Trelleborg

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 09:05 CEST

Roxi Stenhus lanserar planenligt sin första huskatalog under pågående boutställning i Trelleborg. Genom lanseringen av katalogen har Roxi tagit ett viktigt steg i marknadsföringen av bolagets nya produktutbud. Vidare har försäljningsorganisationen omstrukturerats, då Peter Hallqvist har utsetts till ansvarig marknads- och försäljningschef.

Roxi Stenhus har som tidigare förmedlats breddat produktutbudet till att omfatta såväl standardiserade kataloghus som unikt kundanpassade stenhus. Genom lanseringen av huskatalogen stärks marknadsföringen av Roxi:s produktutbud. Därutöver har Roxi Stenhus lanserat en ny hemsida ( www.roxistenhus.se).

Det nya produktutbudet har medfört att bolagets strategi avseende återförsäljare har vidareutvecklats. Genom att erbjuda standardiserade kataloghus beräknas fler återförsäljare bli lönsamma för bolaget. Rekrytering av fler återförsäljare pågår.

Roxi Stenhus deltar i Leva & bo 07, boutställningen i Trelleborg den 4 till 18 augusti, med tre visningshus. 70 000 personer beräknas besöka utställningen. Redan under öppningshelgen rapporterades 20 000 besökare. Vidare har Roxi ett permanent visningshus i Trelleborg, som beräknas bli en stor tillgång i det fortsatta försäljningsarbetet.

- Lanseringen av katalogen kommer perfekt till boutställningen och det är glädjande att våra visningshus hittills är mycket uppskattade och har fått goda omdömen. Jag både tror och hoppas att huskatalogen, den nya hemsidan och boutställningen kommer att vara mycket positivt för oss, säger VD Lars Bohlin.

För mer information kontakta:
Lars Bohlin,
VD, Roxi Stenhus Gruppen AB (publ)

Telefon: 0410-71 45 00
E-post: lars@roxistenhus.se