Roxtec International AB

Roxtec sjösätter nytt företag

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 08:28 CET

Ännu ett företag seglar ut under Roxtecflagg – och skapar nya jobb och affärsmöjligheter inom säkerhet till havs. Roxtec Services AB erbjuder inspektioner, underhållsarbete och installationsutbildning inom koncernens specialområde kabel- och rörgenomföringar.

- Vi inspekterar och underhåller tätningslösningar på fartyg och oljeriggar för att säkerställa att de lever upp till klassificeringssällskapens säkerhetskrav, säger Roger Johansson, Executive Vice President Business Area Marine & Offshore på Roxtec.

Höga krav på säkerhet kräver tätningslösningar som är korrekt installerade, väl underhållna och lätta att inspektera. Roxtecs experter inom tätning fokuserar på trygghet och driftsäkerhet och vet precis hur viktiga kabel- och rörgenomföringar är när det gäller att skydda liv och tillgångar.

- Alltför ofta resulterar ständiga uppgraderingar med ny utrustning, kablar och rör i en tuff och fuktig marin miljö i försämrad täthet. Plötsligt är riggen eller fartyget inte längre skyddat mot brand, gas och vatten i enlighet med föreskrifterna, säger Roger Johansson.

Därför startade Roxtec det nya företaget, Roxtec Services, som är inriktat på inspektioner.

Långsiktigt partnerskap

Om inspektionen mynnar ut i förbättringsförslag är Roxtec Services underhållsteam redo att hjälpa operatören med såväl akuta åtgärder ute i fält som med planerade servicearbeten.

- Våra inspektörer delar med sig av sin kunskap genom att utbilda installatörer, arbetsledare och inspektörer, säger Roger Johansson. Många klassificeringssällskap förordar nu regelbundna inspektioner av tätningar på riggar och fartyg och vi ser ett stort behov på marknaden för de tjänster som vårt nya företag erbjuder.

För mer information, vänligen kontakta Roger Johansson, EVP Business Area Marine & Offshore, Roxtec, på tel +46 733 31 31 33 eller via e-post: roger.johansson@roxtec.com.

Om Roxtec ServicesRoxtec Services AB ingår i Roxteckoncernen som är världsledande inom tätningslösningar för kabel- och rörgenomföringar. Företaget inspekterar alla typer av tätningar för kablar och rör samt genomför underhåll, utbildningar och andra tjänster för att kabel- och rörgenomföringar på havsbaserade enheter ska vara säkra. För mer information, besök www.roxtecservices.com