Dell EMC

RSA uppmanar till ökat internationellt samarbete och kontroll mellan länder och inom säkerhetsbranschen

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2014 10:29 CET

Riktar fokus mot cyber-krig, övervakning, integritet och förtroende inför rekordstor publik på RSA Conference

RSA Conference 2014, San Francisco, den 26 februari, 2014: Art Coviello,vice VD för EMC och styrelseordförande för RSA, genomförde under tisdagen sitt öppningsanförande inför en rekordpublik på RSA Conference 2014. I sin keynote uppmanade han till ökat internationellt samarbete mellan länder och mellan aktörer i säkerhetsbranschen inom ett flertal områden så som cyber-krig, myndighetsövervakning, integritet och förtroende på internet.

– Regeringar, företag, organisationer och individer konkurrerar alla med sina olika intressen i den digitala världen. Informationen har samtidigt blivit mer lättillgänglig och mer värdefull. Vi är mitt inne i en fundamental och historisk förändring i hur vi använder IT - ett skifte som redan skapat stora konsekvenser för framtiden och för vårt samhälle. Den snabba utvecklingen och demokratiseringen av teknik har gjort att agendan för olika intressenter är på kollissionskurs med oanade konsekvenser som följd, säger Art Coviello, vice VD för EMC och styrelseordförande för RSA.

Art Coviellos fyra principer för att upprätthålla förtroende i syfte att uppmuntra till debatt och handlingar för att skapa ett säkrare internet:

 1. Göra avkall på användningen av cybervapen och användningen av internet i krigsföring.
  – Vi måste känna samma avsky för cyberkrig som vi känner för kärnvapenkrig.
 2. Införa samarbeten kring utredningar, gripanden och åtal mot cyberbrottslingar.
  – De enda som drar fördel av regeringar som försöker vinna fördelar över varandra på internet är brottslingarna. Bristen på omedelbara, konsekventa och hållbara globala samarbeten ger dem säkra tillflyktsorter.
 3. Försäkra oss om att ekonomiska aktiviteter på internet kan fortsätta obehindrat och att rättigheterna till det intellektuella kapitalet respekteras.
  – Fördelarna som vi får från olika produktivitetsförbättringar inom handel, forskning och kommunikation är för värdefulla för att inte kunna användas i samförstånd.
 4. Respektera och garantera full integritet.
  – Vår privata information har blivit den digitala tidsålderns valuta. Även om det är viktigt att vi inte utnyttjas, så är det ännu viktigare att vår grundläggande frihet skyddas. Men med vår frihet kommer även ansvar. Regeringar har en skyldighet att skapa och upprätthålla en balans som bygger på rättvisa och transparens.

Coviello noterade att digital teknik, big data och ökningen av sakernas internet (Internet of Things) är nyckelfaktorer i vad han menade var ett “historiskt skifte i hur vi använder oss av informationsteknik”. Han menade även att dagens digitala möjligheter har kraften att lösa flera av våra samhällsproblem, men de har även kraften att göra dem värre. Därför måste vi ha gemensamma normer för hur de används.

Coviello avslutade med att upprepa sin uppmaning till regeringarna att anta de fyra principerna. Han uppmanade samtidigt säkerhetsbranschen att göra sin del för att skapa trygga ramar och utveckla den teknik som behövs för att bidra till en säkrare och mer pålitlig digital värld.

För mer information

Kontakt

Tina Reuterskiold, Nordisk marknadschef, RSA, telefon: 072-565 48 84, e-post: tina.reuterskiold@rsa.com

Mats Jacobsson, Nordenchef RSA, telefon: 070-584 77 94 e-post:
mats.jacobsson@rsa.com

Jan Hesselberg, Marketing Manager EMC Norden & Baltikum, telefon: 070-258 20 71, e-post: jan.hesselberg@emc.com

Om RSA
RSA, säkerhetsdivisionen inom EMC, är den ledande leverantören av säkerhetslösningar för affärskritisk information. Företaget hjälper världsledande organisationer att lyckas genom att lösa deras mest komplexa och känsliga säkerhetsutmaningar. RSA sätter information främst och värnar dess integritet och sekretess genom hela livscykeln – oavsett var den flyttas, vem som använder den eller hur den används. Mer information om RSA:s produkter och tjänster hittar du på www.rsa.com.

Om EMC
EMC bygger informations- och virtualiseringsinfrastrukturer som hjälper människor och organisationer runt om i världen att frigöra kraften i sin digitala information. EMC:s erbjudande inom informationshantering - säkerhetskopiering, lagring, big data, arkivering, säkerhet,deduplicering, data federation och innehållshantering – hjälper våra kunder att ta sig till nästa nivå av informationshantering och leverera IT som tjänst som en del i sin resa mot molnet. För mer information, besök www.emc.com.