FORES

Fores: Inga klimatmål kommer nås med nuvarande klimatpolitik. Regeringen, gör om gör rätt!

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2020 10:36 CET

Klimatpolitiska rådet har idag, 12 mars 2020, presenterat sin bedömning av regeringens klimatpolitiska handlingsplan och dess samlade politik. Tankesmedjan Fores välkomnar rådets rapport som bekräftar vår position om att regeringens klimatpolitik är undermålig. 

– Rapporten levererar dråpslag efter dråpslag mot regeringen. Det är tydligt att regeringens klimatpolitik är undermålig. Vi ligger inte i fas med våra långsiktiga svenska klimatmål och det saknas en plan om hur vi ska nå dem, säger Mette Kahlin McVeigh, chef för Fores Klimatprogram.

Handlingsplanen som kom ut i december 2019 beskriver hur regeringen under mandatperioden avser att arbeta för att Sverige ska nå målet om noll nettoutsläpp senast år 2045 enligt vad som krävs av klimatlagen. Klimatpolitiska rådet presenterar sin bedömning av den klimatpolitiska handlingsplanen 12 mars 2020. I rapporten bedömer rådet huruvida regeringens handlingsplan är tillräcklig för att Sverige ska kunna nå klimatmålen och kommenterar regeringens samlade politik.

Under de kommande två åren måste regeringen nå konkreta resultat i utsläppsminskningar. Av Klimatpolitiska rådets rapport att döma är detta för mycket att hoppas på under denna mandatperiod, menar Mette Kahlin McVeigh.

– Det är tragiskt att samma partier som satt vid makten när Klimatramverket röstades igenom nu döms ut av Klimatpolitiska rådet. Det är också problematiskt att regeringen inte ens uppfyller Klimatlagens krav på redovisning av vad besluten kan betyda för växthusgasutsläppen.

– Sämre betyg än så här går det knappast att få. Fores anser att Klimatpolitiska rådets rapport är en korrekt bedömning av dagens klimatpolitik. Regeringen ids inte ens göra en ordentlig konsekvensanalys på huruvida deras politik kommer nå de utsläppsminskningar som krävs för att uppnå nettonollutsläpp år 2045.

Klimatlagens genomslag avgörs utifrån hur lagen tolkas i praktiken, förvaltas och utvecklas. Därför arbetade tankesmedjan Fores för att regeringen skulle presentera en ambitiös handlingsplan 2019. Vi menar att utgångspunkt för handlingsplanen borde varit de rekommendationer som Klimatpolitiska rådet presenterade i sin första rapport 2018. Rådet är en central del av det klimatpolitiska ramverket, som består av åtta experter med en tvärvetenskaplig kompetens. För att styra om skutan till en bättre klimatpolitik bör regeringen därför ta till sig rekommendationerna i rådets 2020-rapport och agera därefter för att försäkra sig om att svensk klimatpolitik baseras på expertis.

I Fores policy brief "Lär av Storbritannien och använd klimatlagen" ges konkreta förslag på hur Klimatpolitiska rådet och klimatramverket bör hanteras. Läs Fores policy brief här.

Kontakt:

Vill du veta mer om Fores hållning i frågan, boka in oss för en intervju, kommentar eller ta del av Fores arbete? Vänligen kontakta:

Mette Kahlin McVeigh
E-post: mette.kahlin.mcveigh@fores.se
Tel: 070 473 67 57

Agnes Bondelid
E-post: agnes.bondelid@fores.se
Tel: 070 734 38 78


Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se