Hälsans nya verktyg

Rullstol och rollator i ett - innovation som snart kan bli verklighet

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 08:00 CET

Rollflex är namnet på ett nytt hjälpmedel som är en kombination av en rullstol och en rollator. Den är utvecklad av företaget Vergoliv i Linköping i nära samarbete med Sköld Design i Norrköping och beräknas finnas på marknaden inom ett år.

Många personer med nedsatt funktion behöver både en rollator och en så kallad transportrullstol (en rullstol som körs av någon annan). Eftersom det kan vara svårt att ta med sig båda hjälpmedlen när man ska iväg, faller valet ofta på rullstolen av säkerhetsskäl. Med Rollflexen behöver man inte göra något sådant val, man har med sig både rullstolen och rollatorn – i ett.

– Det betyder att du kan gå med rollatorn så länge du orkar. När du inte orkar längre så omvandlas den enkelt till en transportrullstol. Vår idé var att kombinera två hjälpmedel som innebär att de positiva effekterna av rollatorn kan utnyttjas samtidigt som rullstolens trygghet finns med, säger Jan Brandinger som tillsammans med kollegan Magnus Törnqvist, har utvecklat Rollflexen.

Stora hälsovinster

Jan är sjukgymnast och Magnus är arbetsterapeut. Tillsamman har de många års erfarenhet inom rehabiliteringssektorn, främst inom primärvården. De kommer dagligen i kontakt med människor med funktionsnedsättning och ser många vinster med sin produkt.

– Dels är det naturligtvis en ekonomisk och praktisk fråga – ett hjälpmedel är både billigare och smidigare än två. Men den viktigaste vinsten med vår produkt är att den uppmuntrar till rörelse. Idag använder många sin transportrullstol för att de är rädda att de inte ska orka gå. Det gör att de tappar både kondition och cirkulation, vilket är förödande för hälsan. Med Rollflexen kan de gå så länge de orkar vilket har många positiva effekter på hälsan, säger Jan.

Stöd från Hälsans nya verktyg

Idén till Rollflexen föddes för snart tio år sedan och först nu har Jan och Magnus sökt patent på sin produkt.

– Det har varit en lång process som krävt såväl tid som pengar. Nu har vi, tillsammans med industridesignern Björn-Åke Sköld i Norrköping, hittat en modell med tilltalande utseende och nödvändiga funktioner som gör den både säker och lätt att använda, säger Jan.

Just nu genomförs en marknadsundersökning, för att ta reda på hur presumtiva brukare, inköpare, anhöriga och vårdpersonal ställer sig till den nya produkten. Undersökningen finansieras av Hälsans nya verktyg och beräknas vara klar under våren.

Nollserie nästa steg

Om resultatet från marknadsundersökningen blir som Jan och Magnus tror, blir nästa steg att ta fram en nollserie för att inom ett år få ut produkten på marknaden.

– Potentialen för vår produkt är enorm, det finns omkring 240 000 rollatoranvändare bara i Sverige. Cirka 20 procent av dem har även en transportrullstol. De allra flesta av dessa är över 65 år, en åldersgrupp som beräknas öka med 325 000 personer fram till 2015, avslutar Jan.

För ytterligare information kontakta:

Jan Brandinger, Vergoliv, 013-25 87 35, jan@brandinger.com