Stockholms Läns Landsting

Rullstolstaxiavgiften chockhöjs - fp överklagar beslutet

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2003 17:35 CEST

Idag har landstingets socialistiska majoritet beslutat att chockhöja avgiften för resa med rullstolstaxi. Beslutet kommer att leda till att rullstolstaxi i praktiken upphör. Folkpartiet lade fram ett kompromissförslag på landstingsmötet med stöd av (m) och (kd) där man tog hänsyn till majoritetens största invändningar mot rullstolstaxi. Trots detta valde majoriteten att köra över de rullstolsburna. Oerhört tråkigt beslut, anser landstingsråden Birgitta Rydberg och Maria Wallhager och färdtjänstnämndens vice ordförande Birgitta Bexelius alla (fp). Folkpartisterna menar också att ärendets handläggning och hantering inte skötts på rätt sätt och överklagar nu beslutet till länsrätten.

- Ärendet är häpnadsväckande illa skött. Från början till slut. Alltifrån att färdtjänstförvaltningen haft fel beslutsunderlag, hänvisningar till en revisionsrapport som inte utreder sakfrågan till att fullmäktiges ledamöter inte fick handlingar innan debatten i ärendet startade. Majoritetens behandling av de demokratiska spelreglerna för hur sakfrågor ska behandlas gör att det enda möjliga är att överklaga beslutet, konstaterar Rydberg, Wallhager och Bexelius.
- Nu går rullstolstaxi troligen i graven. Vilka incitament har en åkeriägare att satsa på att göra sina taxibilar tillgängliga när vi gör det omöjligt för hans kunder att kunna åka? Det är politisk feghet att inte säga som det är att rullstolstaxi blivit för populärt. De rullstolsburna ska inte få behålla den frihet som rullstolstaxi inneburit menar majoriteten, fortsätter folkpartisterna.

- Vi lade fram ett kompromissförslag där man skulle utreda möjligheten till att även rullstolstaxi skulle ingå i samåkningsverksamheten och sträckte dessutom ut en hand till majoriteten om att tillmötesgå deras krav på att göra inskränkningar i antalet resor med rullstolstaxi. Allt i en anda av att få till ett beslut som ändå skulle rädda rullstolstaxis existens. Men majoriteten gjorde som de alltid gjort. De lyssnade inte varken på oss eller på alla rullstolsburna demonstranter utanför salen. Det blev en tråkig dag för de rullstolsburna, avslutar Rydberg, Wallhager och Bexelius.

Folkpartiets överklagan följer nedan, för mer information: Patrik Silverudd, pressekr (fp) 070-737 42 54

Folkpartiet liberalerna ÖVERKLAGANDE
Stockholms läns landsting
2003-10-07

Överklagande av Stockholms läns landstings beslut 2003-10-07 ang avgiftshöjningar för rullstolstaxi

Härmed yrkar vi att länsrätten upphäver beslut i Stockholms läns landsting 7/10 2003 ang åtgärder för att få färdtjänstbudgeten i balans.

Grunden för att beslutet bör upphävas är följande:
Då färdtjänstnämnden behandlade det återremitterade ärendet hade man inte kommunicerat ett korrekt referat om innehållet i fullmäktiges återremiss. I detta yrkande låg krav på en opartisk ekonomisk utvärdering.

Detta var inte känt för förvaltningen inför sammanträdet 23/9 i färdtjänstnämnden då det återremitterade ärendet behandlades med inriktning att inget nytt fanns att tillföra i ärendet.

2.Vid färdtjänstnämndens sammanträde dukade man på bordet med en revisionsrapport. I beslutet hänvisades till denna rapport som skulle styrka uppfattningen att rullstolstaxi är dyrare än färdtjänstbuss. Ingen ledamot hade möjlighet att ta del av rapporten för att dra egna slutsatser. Att revisionsrapporten enbart behandlar kostnader för färdtjänstbussarna och inte kostnader för rullstolstaxi innebär att nya fakta inte har tillförts ärendet trots att man hänvisar till detta i beslutet.

Då fullmäktige 7/10 -03 påbörjar behandlingen av ärendet har ännu inte samtliga fullmäktiges ledamöter erhållit handlingar till ärendet. Trots protester från ledamoten Olov Lindquist (fp) konstaterade ordföranden att behandlingen av ärendet ska påbörjas.

Vid själva debatten klargörs från oppositionen att beredningen av ärendet inte skett i enlighet med fullmäktiges beslut om återremiss. Den opartiska bedömningen av faktiska kostnader för rullstolstaxi som beslutades har inte leverats. Mot denna bakgrund anser vi att beslutet inte tillkommit i laga ordning och i enlighet med svensk förvaltningspraxis vad gäller beredning av ärenden och bör därför upphävas.

Vi begär också att beslutet inhiberas på det att avgiften inte införs innan länsrätten avgjort ärendet.

Birgitta Rydberg (fp)Birgitta Bexelius (fp) Maria Wallhager (fp)