Rumänska kulturinstitutet

Rumänska Akademiens preses föreläser om den rumänska nationalstatens uppkomst

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2018 11:10 CEST

Onsdag den 2 maj, kl. 18.00

Rumänska kulturinstitutet

Skeppsbron 20, Stockholm

Medv.: Ioan-Aurel Pop, preses av Rumänska Akademien

På engelska!

Fri éntre!

Förhandsanmälan till: miryam.diko@rkis.se


I samband med Rumäniens 100-års jubileum kommer Rumänska Akademiens preses och rektor vid Babeş-Bolyai Universitet i Cluj-Napoca i Rumänien, Ioan-Aurel Pop, att hålla en föreläsning på Rumänska kulturinstitutet den 2 maj kl. 18.00.

Föreläsningen med titeln „The Making of Romania - 1859-1918” ("Rumäniens uppkomst - 1859-1918)" arrangeras i samarbete med Rumänska Ambassaden i Stockholm och Rumänska Ortodoxa Stiftet för Norra Europa. Den framstående professorn, historikern och forskaren Ioan-Aurel Pop kommer att prata om de viktigaste etapperna på vägen till föreningen i en enhetlig rumänsk nationalstat 1918. Från och med året 1848 var den nationella politiska enheten huvudmålet för rumänerna, som redan på 1700-talet strävade att bilda en modern nation.

Föreläsningen hålls på engelska.

Ioan-Aurel Pop (f. 1955) valdes till preses av Rumänska Akademien i april 2018. Historikern Ioan-Aurel Pop, rektor vid Babeş-Bolyai Universitet i Cluj-Napoca, har genömfört en intensiv didaktisk aktivitet och forskningsverksamhet. Han är författare till många böcker, avhandlingar, högskolehandböcker m.m. För all sin forskningsverksamhet, främst inom rumänsk medeltidshistoria, fick han flera utmärkelser. År 2010 blev han riddare av Kulturförtjänstorden och år 2015 tilldelades han Rumäniens högsta civila utmärkelse: ”Rumäniens Stjärna”. Han är ledamot i olika vetenskapliga akademier i Europa.