Rumänska kulturinstitutet

Rumänska röster väcker genklang på Bok & Bibliotek 2008

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 17:21 CEST

Rumänska kulturinstitutet i Stockholm bedömer sitt första deltagande på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg som en stor succé. Röster från Rumänien har varit Rumänska kulturinstitutets största satsning sedan institutets grundande i november 2006 och har omfattat en monter med rumänsk litteratur i översättning, sju seminarier, varav fyra i samarbete med Lettland, poesiläsningar i Rum för poesi, författarsamtal på Internationella Torget, olika monteraktiviteter samt en utställning med författarporträtt.

Seminarierna har varit välbesökta och fått en mycket positiv mediebevakning. Särskilt uppmärksamhet fick författarna Mircea Cărtărescu och Herta Müller, flitigt översatta till svenska och kända sedan tidigare. Dessutom har de förlag som gett ut rumänska titlar rapporterat en stark ökning i försäljningen. Rumänska kulturinstitutets monter och de olika monteraktiviteterna har likväl varit framgångsrika, med ungefär 1 000 besökare under mässans fyra dagar.

- Bokmässan i Göteborg är en fantastisk mötesplats för alla i den svenska litterära världen, tycker Dan Shafran, direktör för Rumänska kulturinstitutet i Stockholm. Efter två års verksamhet har vi redan en tradition av att ordna debatter om olika kulturella ämnen så det kändes helt naturligt att nu inta även Bokmässans scener, de mest uppmärksammade i Sverige. Vi har haft ett mycket bra samarbete med Bok & Bibliotek som vi hoppas följa upp under de närmaste åren.

Rumänska kulturinstitutet i Stockholm har som syfte att främja rumänsk kultur för en svensk och internationell publik samt att bygga långsiktiga relationer mellan kulturella aktörer i Sverige och Rumänien. Vår ambition är att öppna och vidga nya perspektiv på Rumänien inom alla kulturområden.

Kontaktperson Eva Leonte, projektledare på Rumänska kulturinstitutet, 08-20 74 06/0762 120 721, e-post: eva.leonte@rkis.se.