Näringsdepartementet

Rundabordssamtal om IT-relaterade innovationer

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 16:27 CET

På onsdag den 16 februari är det dags för det tredje rundabordssamtalet inom ramen för arbetet med att ta fram en Digital agenda för Sverige. Temat för samtalet är IT-relaterad forskning, innovation och entreprenörskap.
IT- och regionminister Anna-Karin Hatt bjuder in representanter för organisationer, myndigheter och företag för att diskutera exempelvis vad som gör en IT-utveckling internationellt konkurrenskraftig, vilka hinder som finns för att till fullo utnyttja IT:s potential för innovation och entreprenörskap, liksom hur vi konkret kan arbeta för att åstadkomma förbättringar.

IT-utvecklingen spelar en viktig roll för nya och växande företag och för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Forskning och utveckling, innovationsförmåga och entreprenörskap inom IT-området är viktiga beståndsdelar för detta.

Sverige har ett bra utgångsläge, vi är näst bäst på att investera i forskning som andel av BNP och är tionde bästa på att registrera patent. Men hur duktiga är vi på att omvandla kreativiteten till innovationer och företag? Behöver vi i Sverige utveckla en kultur av ”innovationsbrådska?

På webbplatsen www.regeringen.se/digitalagenda finns mer information om arbetet med den digitala agendan och där finns också möjlighet att lämna synpunkter på agendans innehåll.

Media välkomnas! Kontakta pressekreterare Jonas Johansson.

Tid: Onsdag 16 februari 2011, kl. 14.00 - 16.30
Plats: Rosenbad, Stockholm

Kontakt
Jonas Johansson
Pressekreterare
08-405 24 11
072-208 22 71