Business Region Göteborg

Rundabordssamtal om Life science-branschen i Göteborg

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 11:40 CEST

För att underlätta dialogen mellan politiker och företagare arrangerar Business Region Göteborg en serie rundabordssamtal. Den 26 maj är det dags för nästa möte där kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) och vice ordförande Jonas Ransgård (M) möter företagare inom Life science-området.

Life science-branschen är viktig för Göteborg och Sverige. Bara i Göteborg sysselsätts över 8000 i en bransch som står inför stora utmaningar framöver.

För att stärka företagsklimatet för branschen i Göteborg anordnar Business Region Göteborg ett rundaborssamtal med syfte att främja en bra dialog mellan politiker, tjänstemän och företagare. Att förbättra företagsklimatet är en prioriterad fråga för Göteborgs Stad. Genom ett bra företagsklimat skapas förutsättningar för en attraktiv region, både för befintliga företagare och för framtida investerare.

Rundabordssamtal är en av flera insatser som görs för att stärka företagsklimatet i Göteborgsregionen. Syftet med samtalen är att företagare från olika branscher ska få chans att ge sin bild av hur det är att driva företag i Göteborg. Nästa rundabordssamtal hålls i höst.

För mer information kontakta:

Eva-Lena Albihn, vice VD, Business Region Göteborg, 031-367 61 31

Henrik Einarsson, ansvarig företagsklimatfrågan, Business Region Göteborg,
031-367 61 27

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.