SCA Forest

Rundviks sågverk investerar och varslar 9 anställda om uppsägning

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 07:49 CEST


Rundviks sågverk investerar 20 miljoner kronor, bland annat i kamerautrustning för automatsortering av virke och ett nytt intag i sågverkets hyvleri. I och med investeringarna uppstår arbetsbrist på sågverket och 9 anställda har varslats om uppsägning.

- Det här är viktiga investeringar för sågverket, säger Sten-Olov Andersson, chef för Rundviks sågverk. Vi effektiviserar produktionen och kan höja kvaliteten på våra produkter.

Tyvärr innebär ny teknik ofta att behovet av arbetskraft minskar. Vi kommer att söka så bra lösningar som möjligt för de anställda som berörs.

Rundviks sågverk producerar ca 180 000 kubikmeter sågade trävaror av gran, varav drygt 60 000 kubikmeter vidareförädlas. Sågverket sysselsätter 112 anställda och entreprenörer.

Sundsvall den 9 september 2008

SCA TIMBER AB
Information

För ytterligare information var vänlig kontakta
Sten-Olov Andersson, chef för Rundviks sågverk, tel. 0930-462 21