EAB AB

Runsvengruppen investerar i System Maxipacker

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 11:07 CET

Mattias Eriksson, logistikchef Runsvengruppen

Runsvengruppen effektiviserar sin lagerhantering i Skänninge genom att investera i System Maxipacker. Fyra Maxipacker ska hjälpa till att effektivisera den redan existerande lagerytan. Totalt 19 680 pallplatser stod klara i december och har på samma yta ersatt de tidigare konventionella pallställagen med 9 800 platser. ”Just nu är vi i en konserveringsfas, vi har växt mycket och är Sveriges största lågprisaktör” menar Mattias Eriksson, logistikchef.

Familjeföretaget Runsvengruppen startade 1948 och har sedan dess haft sitt huvudkontor i Skänninge. Runsvengruppen köpte Ö&B 1992 som då bestod av 9 butiker, men som under de senaste fem åren har växt riktigt mycket. ”Vi har ett bra läge här, med god möjlighet att leverera varor till våra drygt 100 butiker runt om i Sverige”, kompletterar Mattias. 

Lagerytan effektiviseras
En hel del produkter som lagerhålls är snabbrörliga och går in och ut ur lagret många gånger per år. Men det finns även säsongsanpassade och importerade produkter som stannar kvar en längre tid på lagret. Detta är en stor aspekt till investeringen och utöver det vill man begränsa all lagerhållning till Skänninge, och därmed stänga ner stänga ner det 15 000 kvadratmeter externa lagret i Motala. System Maxipacker installerades därmed för att möjliggöra en effektivisering av lagerytan i Skänninge.

Djupstapling – ett givet val
Mattias menar att beslutet att använda sig av Maxipacker inte var speciellt svårt. Han menar att istället för att kunna komma åt varje pall enskilt så kan de använda Maxipacker för att lagra en stor del av godset. ”Med de förutsättningar vi har som grossist såg vi att en Maxipackeranläggning var den mest kostnadseffektiva lösningen. Det var även viktigt för oss att hitta en lösning som gick att integrera med andra system”, säger Mattias. Vidare tillkommer ett extra moment i lagerhanteringen då Maxipackern behöver förflyttas. Men på Runsvengruppen har man inte tappat i produktivitet på grund av detta, snarare tvärtom. ”Vi trodde att det skulle bli sämre, men än så länge har det slagit mycket väl ut”, menar Mattias.

Klanderfritt samarbete
Runsvengruppen tittade på ett antal olika leverantörer och EAB valdes utifrån bäst referenser, kunskap och pris. Mattias har samarbetat med EABs säljare Jörgen Svensson sedan tidigare och menar att samarbetet har fungerat klanderfritt; ”Man har levererat i tid och till rätt kvalitet, det har varit ett mycket bra samarbete mellan montörer, EAB och oss under den här perioden.” EABs säljare Jörgen Svensson är också nöjd med samarbetet och kompletterar med; ”Runsvengruppen och installationen har stor betydelse för oss”.

Läs mer om EABs Lagerinredningar

EAB är ett familjeföretag med verksamhet inom tre olika produktområden: Lagerinredningar, Portar och Stålbyggnader. Vårt huvudkontor, produktion och utveckling ligger i Smålandsstenar, våra produkter finns representerade över hela världen. Välkommen till oss på EAB!