Russian Real Estate Investment Company AB

RURIC LEVERAR NYCKELFÄRDIGA LOKALER TILL RYSKA ARMÉN OCH UPPFYLLER VIKTIGT ÅTAGANDE INOM FÖRVÄRVET AV MOIKA/GLINKI-PROJEKTET

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 13:09 CEST

Vid en invigningsceremoni lördagen den 25 augusti, vid ryska arméns järnvägstruppers universitet i staden Petrodvorets sydväst om S:t Petersburg, gjordes den formella överlämningen av de byggnader som Ruric uppfört för ryska armén som en del av bolagets åtaganden inom avtalet för fastighetsutvecklingsprojektet Moika/Glinki.

Under ledning av Rurics operative chef Leonid Polonski och anlitade ryska byggbolag har det byggts nyckelfärdiga skolsalar, officersbostäder och studentkaserner, om totalt knappt 40 000 kvm, på en kvalitetsnivå som rönt mycket stor uppskattning inom militären. Arbetet har avslutats 1 år före ursprunglig tidplan, vilket till militärens stora glädje möjliggjort tidig utflyttning från gamla lokaler och start av det nya utbildningsåret i moderna och ändamålsenliga lokaler i Petrodvorets.

I och med detta har Ruric tagit ett stort steg vad avser uppfyllandet av bolagets åtaganden inom det avtal bolaget har med ryska armén. Ruric får nu tillgång till den förra universitetsfastigheten i centrala S:t Petersburg, som militären flyttar ut från, där bolaget planerar uppföra ca 200 000 kvm byggnadsyta, för både lägenheter och kommersiella lokaler samt underjordisk parkering. Ruric kommer under vintern 2007/2008 slutföra de återstående avtalsåtaganden som rör uppförandet av ytterligare lägenhetsbyggnader för ryska armén om ca 14 000 kvm på en annan militäranläggning.


"Det som Ruric åstadkommit är unikt. Den svenska flaggan har under de senaste 14 månaderna stolt vajat mitt inne på en rysk miltäranläggning. Det vittnar om den mycket goda relation med den ryska staten som Ruric etablerat. Vi ser naturligtvis fram emot möjligheten att ingå avtal av liknande typ för ytterligare fastighetsförvärv från den ryska armén, utöver detta som vi nu gör inom Moika/Glinki-projektet", säger Rurics vd Thomas Zachariasson.Russian Real Estate Investment Company AB (publ) Thomas Zachariasson

(För bild se bifogad fil)


För ytterligare information
Thomas Zachariasson, VD
Tel: 08-509 00 101, 070-563 77 14, thomas@ruric.comRurics affärsidé är att förvärva, utveckla, förvalta, hyra ut och avyttra fastigheter i S:t Petersburg, Ryssland, med fokus på kommersiella lokaler av högsta klass i bästa lägen som därmed positivt bidrar till hyresgästernas affärsverksamhet. Företaget har som vision att bli ett ledande fastighetsbolag i S:t Petersburg-regionen.

Strategin är att identifiera fastigheter med stor potential i S:t Petersburgs centrala delar, skapa lämplig förvärvsstruktur och förvärva till bästa pris. Efter renovering erbjuds kommersiella lokaler av högsta klass till hyresgäster som söker bästa möjliga lokaler i bästa lägen och är villiga att betala för sådana.