Terra Firma

RURIX - ett nytt mått för befolkningstäthet och tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 22:24 CEST

Hur definieras glesbygd? Och hur gles är den? Hur kan man på ett rättvist sätt gradera landsbygden, som underlag för olika regionalpolitiska beslut? Problemet är inte att det saknas mätmetoder och definitioner. Problemet är istället att det finns alldeles för många olika. Bara i Sverige finns ett tiotal.

Nu lanserar Peter Jäderkvist vid Högskolan i Gävle ytterligare en mätmetod i ett examensarbete som presenterades nyligen. Han hoppas ha hittat en mätmetod som genom sin enkelhet kan utvecklas till en gemensam nämnare för dem som arbetar med regionalpolitik, och därigenom bidra till en bättre ordning.

Metoden bygger på en idé från Sigurd Melin, kartograf och innovatör från Hudiksvall. Han har också fungerat som handledare under arbetet. Metoden går ut på att man för varje punkt mäter hur många invånare som man kan nå inom en viss körsträcka längs vägnätet. Genom att dividera antalet personer med körsträckan får man ett mått på antalet ”invånare per kilometer” för punkten ifråga. Beräkningen upprepas för ett helt rutnät med punkter, och resultatet kan sen sammanställas i form av en karta.

Det kan jämföras med den konventionella metoden att mäta hur många som bor inom en cirkel med en viss radie. Dividerar man med cirkelns yta får man måttet ”invånare per kvadratkilometer”. Nackdelen med detta mått är att det bygger på avståndet fågelvägen, vilket naturligtvis passar mindre bra för oss som är hänvisade till vägar på marken, vägar som ibland kan vara betydligt längre.

Med hjälp av olika GIS-program, och egenutvecklade beräkningsmetoder, har Peter tagit fram en serie kartor som visar befolkningstätheten med den nya metoden, och jämfört dessa med kartor baserade på ”cirkelmetoden”. Arbetet har stötts av GIS-utvecklingsorganisationen FPX (Future Position X) i Gävle.

Det nya måttet har getts namnet ”RURIX”, en förkortning av det engelska ”rurality index”.

Hela examensarbetet, en presentationsposter samt ett par exempelbilder, finns att ladda ner från http://hem.bredband.net/rurix

Ytterligare info:

Peter Jäderkvist tel. 073 - 0803383
Sigurd Melin tel. 0650 - 30140