RusForest

RUSFOREST FÖRVÄRVAR SKOGSBOLAG I BOGUTJANY, KRASNOJARSKREGIONEN

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 11:12 CET

RusForest AB ("RusForest" eller "Bolaget") har ingått ett avtal för att förvärva det ryska skogsbolaget OOO "Sibartles". Sibartles innehar ett furudominerat skogsarrende beläget cirka 80 km norr om sågverket Bogutjanskij LPK, med en årlig avverkningsrätt (AAC) uppgående till 3 165 400 m på en areal om 105 497 hektar. Skogsarrendet har en återstående löptid på 43 år. Utöver detta äger Sibartles avverknings- och transportutrustning med en kapacitet att avverka 3 och leverera omkring 30 000 m sågtimmer per år.

Genom transaktionen har RusForest mer än fördubblat sina tillgängliga avverkningsrätter i Bogutjanyområdet, vilket medför att Bolaget kan öka självförsörjningsgraden och andelen internt levererat sågtimmer - med målet att öka produktionen och minska de råvarurelaterade kostnaderna - vid Bogutjanskij LPK under 2011 och 2012. RusForests långsiktiga mål vid 3 Bogutjanskij LPK är att nå en produktion om 200 000 m sågade trävaror per år genom investeringar i tork- och justerverkskapacitet.

I samband med förvärvet har RusForest anställt två erfarna avverkningsledare för att stärka den lokala skogsorganisationen i Bogutjany. Utöver detta har en ny teknisk chef, Ernst Pfefferkorn, med erfarenhet från ledande europeiska sågverk utsetts för att leda utvecklingen av RusForests samtliga sågverk i Sibirien.

- Skogsbruket i Ryssland, och även i Bogutjany, är inne i en dynamisk fas med hårdnande konkurrens om skogsråvaran. Vi är därför mycket nöjda med att kunna säkra ytterligare ett skogsarrende i området, vilket medför att RusForest kan öka sina interna råvaruleveranser till Bolagets sågverk vid Bogutjanskij LPK, kommenterar RusForests Verkställande Direktör, Martin Hermansson.

Förvärvet av Sibartles medför att RusForests konsoliderade AAC nu uppgår till omkring 1,98 miljoner m3.

Stockholm, den 3 februari 2011

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Martin Hermansson, VD, telefon: +7 903 015 64 65, +7 985 921 92 32
eller
Erik Löfgren, External Relations, telefon: +46 705 45 34 20

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
RusForest Pressrelease 2011-02-03 (Svenska).pdf
RusForest Pressrelease 2011-02-03 (English).pdf

Om RusForest AB
RusForest är ett skogs- och sågverksbolag verksamt i östra Sibirien samt Archangelskregionen 3 i Ryssland. RusForest förfogar över omkring 1,98 miljoner m årliga avverkningsrätter genom långfristiga skogsarrenden, och utnyttjar dessa resurser för att tillverka en rad olika sågade trävaror. Östra Sibirien är känt för sin högkvalitativa Angartall och sibiriska lärk medan Archangelskregionen, i nordvästra Ryssland, har ett högkvalitativt gran- och tallbestånd liknande det som återfinns i norra Sverige.

RusForests målsättning är att utvecklas till ett ledande oberoende integrerat skogs- och 3 sågverksbolag i Ryssland med en årlig avverkning om 1,8-2,0 miljoner m och en årlig 3 sågproduktion om 550 000-600 000 m under de kommande fyra åren.

RusForest erbjuder en unik möjlighet att investera i den ryska skogssektorn: www.rusforest.com RusForest ABs Certified Adviser på First North är E. Öhman J:or Fondkommission AB.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________