Russian Real Estate Investment Company AB

RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY: ÅRSSTÄMMA I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:34 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51419Vid årsstämma i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) den 21 april 2009 fastställdes resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning och beslutades - i enlighet med styrelsens förslag - att resultatet överförs i ny räkning.

Årssstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret och biföll styrelsens förslag om att arvode till styrelsen utgår med ett belopp om 500.000 kronor och att ersättning till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och omval gjordes av styrelseledamöterna Jens Engwall, Tom Dinkelspiel, Nils Nilsson och Harald Kjessler, samt nyval av Anders Sjunnesson. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Nils Nilsson till styrelsens ordförande.
Stämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner till koncernledningen.


Russian Real Estate Investment Company AB (publ)


För ytterligare information
Craig Anderson, VD
Tel +7 812 703 35 50 (St. Petersburg)
Tel +46 8 509 00 100 (Stockholm)
email craig@ruric.com
web www.ruric.com


OM RURIC
Rurics affärsidé är att förvärva, utveckla, förvalta, hyra ut och avyttra fastigheter i S:t Petersburg, Ryssland, med fokus på kommersiella lokaler av högsta klass i bästa lägen som därmed positivt bidrar till hyresgästernas affärsverksamhet. Företaget har som vision att bli ett ledande fastighetsbolag i centrala S:t Petersburg.
Strategin är att identifiera fastigheter med stor potential i S:t Petersburgs centrala delar, skapa lämplig förvärvsstruktur och förvärva till bästa pris. Efter renovering erbjuds kommersiella lokaler av högsta klass till hyresgäster som söker bästa möjliga lokaler i bästa lägen och är villiga att betala för sådana.

Rurics Certified Advisor på First North är Erik Penser Bankaktiebolag