Russian Real Estate Investment Company AB

RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB (PUBL) TILLFÖRS CIRKA 152 MSEK GENOM FULLTECKNAD NYEMISSION AV AKTIER

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 16:55 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44141

RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY: RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB (PUBL) TILLFÖRS CIRKA 152 MSEK GENOM FULLTECKNAD NYEMISSION AV AKTIER

Pressmeddelande 2006-11-09

Russian Real Estate Investment Company AB (publ) ("Ruric" eller "Bolaget") har nyligen avslutat en företrädesemission av aktier genom vilken Bolaget tillförs cirka 152 MSEK före emissionskostnader.


Av de nyemitterade aktierna tecknades 99,92 procent med stöd av teckningsrätter. Styrelsen kommer att fördela de aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter i enligt med vad som är föreskrivet i emissionsprospektet. Genom nyemissionen ökar antalet aktier av serie A med 96 000 aktier och antalet aktier av serie B med 512 370 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 9 328 340 SEK fördelat på 736 000 aktier av serie A och 3 928 170 aktier av serie B.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier av serie B beräknas kunna påbörjas på First North vid Stockholmsbörsen omkring det datum då de nya aktierna registreras på tecknarens VP-konto.Russian Real Estate Investment Company AB (publ)
Thomas Zachariasson


För ytterligare information
Thomas Zachariasson, VD
Tel: 08-505 65 117, 070-563 77 14
thomas@ruric.comRurics affärsidé är att förvärva, utveckla, förvalta, hyra ut och avyttra fastigheter i S:t Petersburg, Ryssland, med fokus på kommersiella lokaler av högsta klass i bästa lägen som därmed positivt bidrar till hyresgästernas affärsverksamhet. Företaget har som vision att bli ett ledande fastighetsbolag i S:t Petersburg-regionen.
Strategin är att identifiera fastigheter med stor potential i S:t Petersburgs centrala delar, skapa lämplig förvärvsstruktur och förvärva till bästa pris. Efter renovering erbjuds kommersiella lokaler av högsta klass till hyresgäster som söker bästa möjliga lokaler i bästa lägen och är villiga att betala för sådana.