Russian Real Estate Investment Company AB

RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY: MEDDELANDE OM YTTERLIGARE FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 11:32 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51391


QVT Fund LP och Quintessence Fund L.P. som tillsammans innehar 7,14% av aktierna och 3,48 % av rösterna i Ruric, har meddelat bolaget att man avser föreslå årsstämman att ledamoten Anna Haskell omväljs som styrelseledamot.

Förslaget innebär sålunda att såsom styrelseledamöter omvälja Nils Nilsson, Tom Dinkelspiel, Jens Engwall, Harald Kjessler och Anna Haskell.

Tidigare har aktieägare representerande 62,72% av rösterna föreslagit omval av Nils Nilsson, Tom Dinkelspiel, Jens Engwall och Harald Kjessler, samt nyval av Anders Sjunnesson.


För ytterligare information
Craig Anderson
Tel +7 812 703 35 50 (St. Petersburg)
Tel +46 8 509 00 100 (Stockholm)
email craig@ruric.com
web www.ruric.com

OM RURIC
Rurics affärsidé är att förvärva, utveckla, förvalta, hyra ut och avyttra fastigheter i S:t Petersburg, Ryssland, med fokus på kommersiella lokaler av högsta klass i bästa lägen som därmed positivt bidrar till hyresgästernas affärsverksamhet. Företaget har som vision att bli ett ledande fastighetsbolag i centrala S:t Petersburg.

Strategin är att identifiera fastigheter med stor potential i S:t Petersburgs centrala delar, skapa lämplig förvärvsstruktur och förvärva till bästa pris. Efter renovering erbjuds kommersiella lokaler av högsta klass till hyresgäster som söker bästa möjliga lokaler i bästa lägen och är villiga att betala för sådana.

Rurics Certified Advisor på First North är Erik Penser Bankaktiebolag