Russian Real Estate Investment Company AB

RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY: RURIC HAR ERHÅLLIT REGISTRERINGSCERTIFIKAT FÖR GRIFON

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:55 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49875Ruric har erhållit slutregistreringscertifikatet för "Grifon 2", vilket är en av de viktigaste förutsättningarna för att Ruric skall kunna erhålla betalning för bolaget ZAO Grifon. Hyresavtalet med hyresgästen har ingetts för registrering och blir därmed civilrättsligt giltigt, vilket är en förutsättning för att man skall pantsätta fastigheten. Denna process tar normalt 30 dagar.

Enligt överlåtelseavtalet skall betalning ske 90 dagar från den dag då fastigheten kan pantsättas för lån. Sålunda kan betalningen om 22 MUSD, eller 143 MSEK, förväntas inflyta under andra halvan av januari 2009.


Russian Real Estate Investment Company AB (publ)


För ytterligare information
Craig Anderson, CEO
Tel +7 812 571 52 00 , mob. +7 921 425 97 89
e-mail craig@ruric.com
web www.ruric.com


Rurics affärsidé är att förvärva, utveckla, förvalta, hyra ut och avyttra fastigheter i S:t Petersburg, Ryssland, med fokus på kommersiella lokaler av högsta klass i bästa lägen som därmed positivt bidrar till hyresgästernas affärsverksamhet. Företaget har som vision att bli ett ledande fastighetsbolag i S:t Petersburg-regionen.

Strategin är att identifiera fastigheter med stor potential i S:t Petersburgs centrala delar, skapa lämplig förvärvsstruktur och förvärva till bästa pris. Efter renovering erbjuds kommersiella lokaler av högsta klass till hyresgäster som söker bästa möjliga lokaler i bästa lägen och är villiga att betala för sådana.