Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Rusta upp våra järnvägar, vänta med ERTMS

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2017 17:55 CEST

Industrin har svårt att konkurrera på grund av järnvägens dåliga transportsäkerhet, ofta begränsade tågvikt, bristande underhåll och kapacitet. Transporterna tvingas över till lastbil. Det förstärks ytterligare genom de ojämna konkurrensvillkoren. Lastbiltrafiken betalar ännu inte för sina vägslitagekostnader i Sverige, samtidigt som banavgifterna är på väg att tredubblas. Danmark och Norge har lägre avgift än Sverige, och Tyskland tänker halvera banavgifterna nästa år för stärka industrins konkurrenskraft.

Kapacitetsbrister, bristande punktlighet och låga hastigheter (ofta runt 70 km/tim i genomsnittshastighet) på banorna gör att vi inte heller för persontransporterna kan få den överföring till järnväg som krävs för att motsvara resenärernas förväntningar och av miljöskäl. Många regionbanor är på väg att läggas ner och ersättas med buss. Utan ökad andel järnvägstrafik är det svårt att klara klimatmålen.

Då bör alla resurser först läggas på att rusat upp våra järnvägar och vänta med andra dyra projekt som ERTMS. Införandet av det europeiska signalsystemet ERTMS bör skjutas upp minst tio år. Det är instabilt, finns i flera icke kompatibla versioner. ERTMS 2 ger ingen standardstegring jämfört med vårt ATC, den kommer först med ERTMS 3. Tvärtom blir kapaciteten sämre. ERTMS-utrustade fordon kan köra på vårt ATC2 system med STM-modul. Näringslivet vill inte ha ERTMS nu. Kostnaderna för järnvägstransporter blir högre. På Botniabanan som kostade 26 miljarder kronor men bara har ERTMS är godstrafiken försumbar eftersom operatörerna inte vill den stora kostnad för ombyggnad av loken som behövs.

Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet kräver:

Prioritera investeringar i järnvägsunderhåll genom att vänta med att införa ERTMS minst 10 år.

Sänk banavgifterna, som i Tyskland, tills banorna har en bättre standard som bättre motsvarar avgifterna.

Kontakt: Hans Sternlycke (ordförande), hans.sternlycke@netatonce.net, 031-7729515, 0732-224150