Sundsvalls kommun

Rustar för klimatförändringar

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 08:42 CET

Översvämningar och kraftiga skyfall har blivit vanligare. På Räddningstjänsten Medelpad har man tagit lärdom och förberett sig för kommande naturolyckor.

- Vi har sedan tidigare förstärkt vår förmåga att hantera stora skogsbränder, nu stärker vi även vår förmåga att hantera akuta översvämningar, säger Mats Bergmark Räddningstjänsten Medelpad.

Nu står två containers redo hos Räddningstjänsten Medelpad, bestyckade med utrustning för att hantera översvämningar och akuta skyfall. Det är ett projekt där flera parter varit med och finansierat projektet, men där Räddningstjänsten ansvarat för inköp och iordningställande av utrustning.

Containrarna har tagits fram för att kunna möta konsekvenserna av bland annat klimatförändringar. Eftersom klimatförändringarna går snabbare än samhället hinner anpassa sig till ett förändrat klimat behöver Räddningstjänsten öka sin förmåga att hantera naturolyckor.

De senaste åren har översvämningar ökat och på flera håll i Sverige har man haft stora problem.

- Frekvensen av kraftiga skyfall har redan ökat vilket följer de klimatscenarier som SMHI har framtagit, frekvensen kommer att fortsätta att öka decennierna framöver, säger Mats Bergmark, utvecklingsstrateg Räddningstjänsten Medelpad.

Investeringen på cirka 2 miljoner kronor är ett samarbete där Räddningstjänsten, MittSverige Vatten, Drakfastigheter, Sundsvalls kommun samt Svenska kommunförsäkringar ingår.

Mats Bergmark, som arbetar på Räddningstjänsten Medelpad med bland annat naturolyckor, har en stor del i varför dessa resurscontainrar blivit till. Mats Bergmark står även bakom rapporten klimatanpassa Sundsvall som gjordes 2011 åt Sundsvalls kommun.

Kontakt: Mats Bergmark: 070-377 55 50
Hans Grönlund (visning av container + utrustning) 070-6609027

Räddningstjänsten Medelpad är ett kommunalförbund som arbetar tillsammans för att öka säkerheten i kommunerna, Sundsvall Timrå och Ånge.