Almega

RUT-avdrag behöver utvecklas

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 10:17 CET

Skatteavdrag för hushållsnära tjänster är ett första steg till att utveckla den privatfinansierade tjänstesektorn, skriver Almega i sitt remissvar.

- Denna reform tror vi är viktigt både ur ett tillväxtperspektiv och som ett sätt att öka antalet arbetstillfällen och göra ett nytt tjänsteområde marknadsmässigt och dynamiskt, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef för Almega.
Färre jobb när dagens kundgrupp inte får skatteavdrag
Almega anser dock att förslaget behöver kompletteras för att undvika omställningsproblem. Det gäller framför allt de företag som i dag utför tjänster i hemmet åt personer som får det som löneförmån av sin arbetsgivare.

- Om inte denna fråga löses riskerar vi att starta utvecklingen med ett steg tillbaka med risk för varsel och uppsägningar i de vita hemserviceföretagen som idag sysselsätter cirka 2 000 personer, säger Ulf Lindberg.

Låt alla tjänster i hemmet räknas
Almega anser att även så kallade ROT-avdrag bör omfattas av reformen och efterlyser också en tydligare definition av vad som avses med hushållstjänster.

- Egentligen borde avgränsningen vara alla de uppgifter som hemserviceföretagen utför i uppdragsgivarnas hem, säger Ulf Lindberg.

Förenkla köpet
Det är också viktigt att förenklare för folk att köpa tjänsten utan att behöva ligga ute med pengarna ett helt år. Därför bör man göra det enkelt att söka skattejämkning, men även titta närmare på det franska systemet med checkar i vilka skattereduktionen finns med vid själva köpet.

Almega har länge arbetat för skatteavdrag för hushållsnära tjänster och fick i höstas pris som Årets lobbyist tack vare sitt framgångsrika arbete.

För mer information:
http://www.almega.se/press

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tel. 08-762 69 51
mobil. 070-345 69 51

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. 2006 blev Almega utsedd till Årets Lobbyist.