Almega

RUT-avdrag nyttjas inom alla inkomstgrupper

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2010 11:15 CET

1 av 4 som köper hushållsnära tjänster tjänar mindre än 16 700 i månaden. Det framgår av siffror från SCB som Almega granskat. I debatten om RUT-avdraget framförs det ofta att reduktionen är riktad till de med högst inkomster, men statistiken talar alltså emot detta.

Under 2008 beviljades 92 465 personer skattereduktion för hushållsnära tjänster. SCB:s undersökning visar att det är en ganska jämn fördelning mellan de olika inkomstgrupperna. Uppdelningen av köpare ser ut som följer enligt SCB’s statistik:

Inkomst år 2008 

inkomst under 200 000 om året
Antal köpare 2008.: 22 338 pers.
Procentuell fördelning: 24,2 %

inkomst mellan 200 000 – 499 000 om året
Antal köpare 2008: 43 134 pers.
Procentuell fördelning: 46,6 %

inkomst över 499 000 om året 
Antal köpare 2008: 26 993 pers.
Procentuell fördelning: 29,2 %

(Inkomstklass = Beskattningsbar förvärvsinkomst) källa SCB

– Det är med andra ord en myt att det endast skulle vara höginkomsttagare som nyttjar skattereduktionen för hushållsnära tjänster, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Almega har alltsedan RUT-avdraget infördes låtit Demoskop göra undersökningar riktade till företag i branschen, allmänheten och köpare av tjänsterna. Samtliga resultat bekräftar bilden från SCB och visar att köparna finns i alla segment; från barnfamiljer till ensamstående studerande, från låginkomsttagare till höginkomsttagare, från folk boende i storstäder till folk boende i mindre orter. Den senaste undersökningen (januari 2010) visar att den största köpargruppen är barnfamiljer med medelinkomst. 

Anledningen till att en missvisande bild av köpargruppen kan ha spridit sig har förmodligen sin grund i att andelen köpare bland höginkomsttagare (över 499 000 kr/år) är större än övriga grupper. Höginkomsttagargruppen utgör procentuellt en liten del av befolkningen och får därmed högre representation i förhållande till andra grupper. Det är också förklaringen till att den gruppen står för mindre än en tredjedel av köpen.

– Oavsett hur mycket eller lite köparna som nyttjar skattereduktionen har i plånboken borde fokus ligga på att RUT-avdraget skapar nya företag, nya arbetstillfällen och att systemet har varit den hjälp branschen behövt för att gå från svart till vitt, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

För ytterligare information:

www.almega.se

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tele. 08-762 69 51
mobil. 070-345 69 51

David Wästberg
presschef
tele. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag - är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.