Almega

RUT-avdraget mer populärt än någonsin

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 06:45 CET

För första gången redovisar Almega en uträkning som bygger helt på Skatteverkets statistik för utbetalad reduktion för de senaste tre månaderna. Den visar att över 11 000 personer arbetar i hemservicebranschen idag och att närmare 23 000 köpare tillkommer varje månad.

Det köps hushållsnära tjänster för nästan 200 miljoner kronor varje månad, vilket är mer än någonsin tidigare. Det är dock värt att notera att en del av den kraftiga ökningen den senaste månaden kan bero på en kraftigt ökad efterfrågan i samband med jul och nyårshelgerna.      

– De beräkningar som Almega nu gör av antalet sysselsatta i branschen bygger på hur mycket som betalats ut från Skatteverket. Det stärker ytterligare underlaget för hur många branschen sysselsätter. Våra nya beräkningar visar på att branschen har en väldigt hög tillväxttakt, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Samtidigt som branschen fortsätter att redovisa positiva resultat uppvisar allmänheten ett massivt stöd för skattereduktionen för hushållsnära tjänster. Hela 78 procent tycker reduktionen är positiv. De borgerliga partiernas väljare är generellt mer positiva men även bland oppositionens väljare säger sig 70 procent vara positiva. Oppositionen vill ta bort reduktionen vid ett eventuellt regeringsskifte, en åtgärd som strider mot väljarnas åsikter.

– Det finns ett stort stöd för avdrag för hushållstjänster. Det är anmärkningsvärt att de rödgröna vill avskaffa den avdragsrätt som lagt grunden för en helt ny bransch och skapat tusentals nya jobb i arbetslöshetstider. Samtidigt som man månar om byggnadsarbetarnas ROT-tjänster skickar man tillbaka en hel bransch till svartarbete och otrygghet. Det är en obegriplig och ojämställd företags- och arbetsmarknadspolitik, säger Ulf Lindberg

Almega har också undersökt effekten av ett eventuellt borttagande av reduktionen genom frågor till allmänheten, köpare och företag. Det visar sig att både kunder och leverantörer spår att omsättningen skulle halveras. Vilket i sin tur främst skulle drabba småföretagare och innebära att cirka 5 600 jobb skulle försvinna.

­­­- Företagen svarar samstämmigt att hälften av jobben kommer att försvinna. De flesta av dem som arbetar i branschen har ett svagt fotfäste på arbetsmarknaden och kommer tidigare från arbetslöshet, säger Ulf Lindberg.

För ytterligare information:

www.almega.se

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tele. 08-762 69 51
mobil. 070-345 69 51

David Wästberg
presschef
tele. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59