About Time

Rut-branschen har passerat 8 miljarder, hemservice populärare än någonsin

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 12:10 CET

Rut försäljning 2007-2016

Rut-branschen omsatte år 2016 cirka 8,15 miljarder kronor vilket är en ökning med 10% jämfört med året innan. Om vi jämför med det första året med rutavdrag, år 2007, är det en ökning med otroliga 1 400 %.

År 2016 innebar en del förändringar i rutavdraget (se ruts historia > ) med en sänkning av maxbeloppet samtidigt som det tillfördes fler tjänster. Flytt-tjänster gjorde avtryck direkt vid införandet i augusti, 2016 och stod för cirka 240 Mkr i omsättning år 2016. Flytt bidrog till att branschen som helhet ökade 10% jämfört med 2015 (utan flytt hade rut-branschen ökat med 6%). It-tjänster, som också infördes i augusti, 2016, omsatte cirka 20 Mkr och märks knappt i statistiken.

Professionell hemservice är alltså populärare än någonsin och nu vänjer sig kunderna även med att köpa flytt- och it-tjänster. Sedan 1/1, 2017 är det också möjligt att få avdrag för reparation av vitvaror.

Många förändringar på kort tid för en relativt ny bransch. Hur kommer det att påverka branschen framöver? Hur ska rut-avdraget optimeras för att skapa fler jobb och samtidigt avlastning i hushållen? Ska miljö vara en viktig faktor för att bestämma vilka tjänster som ska ingå? Eller ska vilka hemnära tjänster som helst ge rutavdrag?

Dessa frågor och många andra kommer vi diskutera, baserat på fakta och erfarenheter, med ansvariga politiker den 22a mars, 2017 på Rut-seminarium med politikerpanel.

Deltar i seminariet gör även sakkunniga från Skatteverket, Almega, Kommunal, Arbetsförmedlingen och About Time.

Var med och påverka, läs mer och anmäl ditt företag här >

Läs mer statistik på Rutbarometern >

För mer information kontakta:

Göran Gustafsson
VD, About Time AB som driver Rutbarometern
E-post: goran.gustafsson@abouttime.se
Tel: 070-264 44 00

About Time AB är Sveriges ledande IT-företag inom branschen hemnära tjänster. Under mer än tio år har vi utvecklat IT-lösningar för och med branschen som gett oss djup kunskap inom IT och systemutveckling samt tjänsteföretagens affärsprocesser. Vår nya mobila webbaserade plattform är TimeWave 2 som innehåller hela affärsflödet med kunder & CRMschemaläggningtidrapporteringlönfakturering och rot- och rutavdrag med inbyggda finesser som SMS och karta.