Landstinget Halland

Rutiner för remiss- och provsvarshantering förbättras

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 13:25 CEST

Länssjukhuset i Halmstad har förbättrat sina rutiner för remisser och provsvar mellan olika enheter på olika sjukhus eller vårdcentraler. Detta sedan två patienter fått vänta för länge på provsvar med besked om cancer.

I två fall har patienter som väntat på provsvar från Länssjukhuset fått ett fördröjt besked om cancerdiagnos, på grund av att provsvaren inte har följt rutinerna för provsvarshantering. Patienterna har sedan fördröjningen upptäckts snabbt fått behandling, och bedömningen är att ingen av patienterna lidit någon skada av det fördröjda beskedet.
Inom vården skickas ett mycket stort antal remisser och provsvar, och det finns rutiner för hur det ska göras. I det första av de två fallen har sjukhuset identifierat en "svag länk" just när det gäller hur remisser och svar skickas mellan olika enheter på olika sjukhus eller vårdcentraler. De rutinerna har nu analyserats, och utifrån det har rutinerna förändrats så att risken för liknande misstag nu minimerats. I det andra fallet har de nyligen införda rutinerna åter setts över och man har gått igenom rutinerna med personalen.
Länssjukhuset har också startat ett uppföljningsarbete när det gäller remiss- och provsvarshantering, som ett led i att ytterligare förbättra säkerheten.
De två fallen rapporteras nu till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Lex Maria är en lag som säger att hälso- och sjukvården ska anmäla misstag inom vården till Socialstyrelsen för granskning. Syftet är att förbättra kvaliteten i vården genom att lära av misstagen, låta andra få ta del av dem och förändra organisationen genom att bygga system och rutiner för att förhindra att misstagen upprepas.

För mer information,
kontakta Dag Ström, chefläkare vid Länssjukhuset i Halmstad, tfn 035-13 11 12.