About Time

Oron för valet bromsar Rut visar ny statistik

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 00:02 CEST

Användningen av Rutavdraget har ökat med 22,2% januari till juli, 2014 jämfört med samma period förra året. I augusti hade ökningen mattats av och var för augusti bara 12 %. Osäkerheten runt Rutavdragets framtid gör sig synligt i tillväxtsiffrorna, menar IT-företaget About Time som analyserat den nya statistiken från Skatteverket.

Rutbranschen, som består av små och medelstora företag, påverkas av Rutavdragets framtid. Partierna åsikter skiljer sig åt kraftigt – Alliansen och Miljöpartiet vill behålla och även utveckla Rutavdraget, medan Socialdemokraterna vill halvera det (men behålla Rotavdraget på samma nivå) och Vänsterpartiet vill ta bort det helt.

En enkät som utfördes under våren, 2014 av About Time visar att Rutföretagens största hinder för expansion är just osäkerheten inför valet. 71% av företagen angav detta som det största hindret för att investera i ny personal, lokaler etc.

”Företagen i branschen har länge varit medvetna om den politiska risken men först nyligen har partiernas ståndpunkter hamnat i media och det har gått upp för vanligt folk att rutavdraget faktiskt är i fara. Nya kunder vill inte gå in i en långsiktig relation, som hemstädning ofta innebär, om förutsättningarna förändras inom kort p.g.a. valet. För oss i branschen är det mycket förvånande att vissa partier vill göra förändringar när alla sidor är vinnare - hushållen får avlastning i vardagen, de anställda får jobb och staten får mer intäkter i form av personer i arbete”, säger Göran Gustafsson VD, About Time.”

Rutbranschen har gått igenom en stor förvandling från att ha bestått av en stor svart marknad till att vara en kraftigt växande vit bransch. Analys av Skatteverkets statistik och rapporter visar att den svarta marknaden minskat från cirka 70% till max 12%.

”Branschen består numer av professionella företag som är effektiva på att hantera repetitiva uppdrag med avancerad logistik och hög servicenivå. Det underliggande behovet är stort så branschen kommer säkert att fortsätta expandera på längre sikt oavsett vad politikerna hittar på, men det är klart att det är frustrerande för branschen när vissa politiska partier vill bromsa av högst oklara skäl”, säger Göran Gustafsson

För mer information kontakta:

Göran Gustafsson, VD About Time AB
E-post: goran@abouttime.se
Tel: 070-264 44 00

Bakgrund

För mer information:

* Rutavdragets ökningstakt 2014 jämfört med 2013, se http://abouttime.se/rutbarometern/rutbarometern-2014/rutavdragets-okningstakt-augusti-2014/

* Rutavdraget har minskat den svart marknaden från cirka 70% till max 12%, se http://abouttime.se/seminarium/rut-affarsseminarie-2014/rut_svart_pa_vitt/

* Partiernas åsikt om Rut och Rot, se http://abouttime.se/seminarium/rut-affarsseminarie-2014/partiernas-forslag-rut-och-rot-mars-2014/

* Enkät bland Rut-företag, bland annat hinder för expansion, se http://abouttime.se/rutbarometern/rutbarometern-2014/

* Rutavdrag pga skattekilar, se http://abouttime.se/rutbarometern/rutavdrag-pga-skattekilseffekter/

* Rut jämfört med Rot, se http://abouttime.se/rutbarometern/rutbarometern-2014/rut-jamfort-med-rot/


About Time AB är Sveriges ledande IT-företag inom Rut- och städbranschen. Under mer än tio år har vi utvecklat IT-lösningar för och med branschen som gett oss djup kunskap inom IT och systemutveckling samt tjänsteföretagens affärsprocesser. Vår nya mobila webbaserade plattform är TimeWave 2 som innehåller hela affärsflödet med kunder & CRMschemaläggningtidrapporteringlönfakturering och rot- och rutavdrag med inbyggda finesser som SMS och karta.