RW Bostad AB

RW Capitals nyemission fulltecknad

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2014 08:23 CEST

Fastighetsutvecklingsföretaget RW Capital har genom en fulltecknad nyemission tillförts 107 miljoner kronor. Nu ökar bolaget takten med sikte på nya fastighetsförvärv. Bolagets VD, Marcus Hamberg, ser stor potential i att utveckla underinvesterade fastigheter. 

Nu står det klart att RW Capital tar in ytterligare kapital i verksamheten. Totalt tillförs bolaget 107 miljoner kronor före emissionskostnader. Intresset för RW Capital har varit stort från investerare vilket lett till att såväl företrädesemissionen samt övertilldelningsoptionen fulltecknades på kort tid. Kapitalet från nyemissionen ska användas till att förädla befintliga projektfastigheter, förvärva nya projektfastigheter samt lösa kortfristiga lån. Bolagets nyckelverksamhet är att förädla underinvesterade flerfamiljslägenheter och göra dem till attraktiva boenden.

–  Vi ser stora möjligheter på vår marknad att förädla underinvesterade fastigheter. Kapitalet från emissionen gör det möjligt för oss att öka takten i våra investeringar och förädlingsprojekt, säger Marcus Hamberg, VD för RW Capital.

RW Capital har ett fastighetsbestånd i Ystad, Malmö och Burlöv till ett värde av knappt 300 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marcus Hamberg, VD RW Capital
Marcus.hamberg@rwcapital.se
0705-52 52 23


Om RW Capital
RW Capital omvandlar flerfamiljsfastigheter med eftersatt underhåll till attraktiva bostäder med goda driftnetton och låga förvaltningskostnader. Bolaget har sin verksamhet i Skåne och merparten av fastigheterna är belägna i Malmöområdet. Fastighetsportföljens aktuella marknadsvärde uppgår till cirka 300 MSEK.

Besök även:
http://www.rwcapital.se/