RxEye

RxEye utökar lednings- och leveranskapaciteten

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 09:42 CET

RxEye kraftsamlar inför den geografiska expansionen som väntar och gör förändringar i sin organisation. En av bolagets viktigaste strategiska framgångsfaktorer är att säkerställa att funktionalitet, kapacitet och kvalitet bibehålls i samband med den förväntade leveransökningen under 2014. Styrelsen har därför i samråd med nuvarande VD, Magnus Hök, beslutat att Magnus lämnar VD-rollen för att på heltid ansvara för att produktrelease och leveransprocesser möter kundernas förväntningar.

Till Tf. VD har styrelsen utsett Jan Furuvald som omedelbart tillträder sin position.

 - RxEye befinner sig i en snabbväxande fas där fokus på expansion med bibehållen hög kvalitet är av största vikt. Som medgrundare och aktieägare i bolaget känns det väldigt bra att få det resurstillskott som Jan innebär, säger Magnus Hök.

Jan Furuvalds styrkor ligger inom strategiutveckling och ledarskap i förändringsprocesser. Jans huvudsakliga fokusområde är inom IT och HealthCare, där Jan har mångårig erfarenhet från ledande befattningar och interimsuppdrag i internationell miljö.

RxEye, som grundades 2010 i Sverige, erbjuder en webbaserad tjänst där vårdgivare enkelt kan samarbeta med varandra för distansgranskning inom radiologi och patologi. RxEyes webbtjänst hanterar bland annat avtal och kvalitetskrav samt åtkomst av patientinformation mellan parterna. Läkare har genom RxEyes tjänst full flexibilitet och kan granska röntgenbilderna eller de digitala provglasen oberoende av vilket sjukhus eller vårdmottagning patienten har genomgått undersökningen på.  Med hjälp av RxEye suddas organisationsgränserna ut för bättre vård, snabbare och mer korrekt diagnostik och tillgång till expertis globalt. Enkelt, flexibelt och tryggt.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

Magnus Hök, Medgrundare RxEye AB, 070-488 88 01, magnus.hok@rxeye.com

Hedvig Andersén, Styrelseordförande RxEye AB, 070-828 82 20, hedvig.andersen@industrifonden.se

www.RxEye.com

RxEye, som grundades 2010 i Sverige, erbjuder en webbaserad tjänst där vårdgivare enkelt kan samarbeta med varandra för distansgranskning inom radiologi och patologi. RxEyes webbtjänst hanterar bland annat avtal och kvalitetskrav samt åtkomst av patientinformation mellan parterna. Läkare har genom RxEyes tjänst full flexibilitet och kan granska röntgenbilderna eller de digitala provglasen oberoende av vilket sjukhus eller vårdmottagning patienten har genomgått undersökningen på.  Med hjälp av RxEye suddas organisationsgränserna ut för bättre vård, snabbare och mer korrekt diagnostik och tillgång till expertis globalt. Enkelt, flexibelt och tryggt.