Linköpings kommun

Ryd och Berga inte längre utsatta områden i nationell rapport

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 15:50 CET

Polisens rapport ”Utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser” kom igår ut som en fördjupning av fjolårets rapport ” En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället”. I fjolårets rapport fanns Ryd och Berga med bland de 55 orter som namngavs som utsatta områden. Denna gång finns varken Ryd eller Berga med på listan. Dock finns Skäggetorp med som ett av Sveriges 15 särskilt utsatta områden. Ett faktum som oroar borgmästare Helena Balthammar (S), som ändå har hopp om att vända utvecklingen.

Definitionen av ”särskilt utsatt” innebär att Skäggetorp ses som ett område som uppvisar en problematik som i hög grad kräver gemensamma insatser från flera samhällsaktörer för att komma till rätta med existerande problem. Och just samverkan mellan alla goda krafter tror Helena Balthammar är nödvändigt för att lyckas vända utvecklingen:

- Vi arbetar hårt för att göra Linköping till en sammanhållen stad och det betyder att utveckla alla delar av staden. Vi satsar på skola och jobb. Vi har ett bra samarbete mellan kommun och polis med veckovisa avstämningar om social oro i Skäggetorp. Polisen och kommunen har en överenskommelse om samarbete och vi har goda relationer med frivilligorganisationerna.

- Kommunen har tidigt varit igång med en handlingsplan mot våldsbejakande extremism som nu implementeras i kommunens förvaltningar. Både brottsförebyggande brobyggare och brobyggare gör stora insatser för att vända en negativ trend. Vi har också tillsatt stadsdelssamordnare i både Berga och Skäggetorp. Det tar tid att vända en utveckling och det har under lång tid gjorts för lite. Men med gemensamma krafter ska vi kunna vända den här utvecklingen, säger hon.

Helena Balthammar vill understryka att det händer mycket bra i Skäggetorp.

- Det sker samtidigt en positiv utveckling i Skäggetorp som inte framgår i rapporten, med till exempel föreningsliv och nattvandrare som gör trygghetsvandringar och nattfotboll.

Utvecklingen i Berga och Ryd ser hon som glädjande, och kommenterar det så här:

- Jag tror att den positiva utvecklingen i hela Linköping med 1 000 fler jobb i privat sektor och den lägsta arbetslösheten i länet har bidragit till en positiv utveckling också i Ryd och Berga. Satsningar på skola och jobb har gett resultat och jag är helt övertygad om att det är rätt väg att gå, avslutar Helena Balthammar.

För ytterligare information kontakta borgmästare Helena Balthammar (S), telefon 072-582 80 69.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.