Landstinget Gävleborg

Ryggbedövning vid förlossningssmärta

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 14:57 CEST

Den 14 maj avlägger Susanne Ledin Eriksson, Leg. Läkare, sin medicine doktorsexamen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Ledin Eriksson disputerar på avhandlingen: Central-block techniques for relief of labor pain. Hennes avhandlingsarbete är ett samarbete mellan anestesikliniken Gävle sjukhus samt Institutionen för kirurgisk vetenskap, sektionen för anestesiologi och intensivvård, Karolinska Universitetsjukhuset i Solna.

Idag är en god smärtlindring en självklar del i modern förlossningsvård. Under 1900-talet har många olika metoder för att lindra förlossningssmärta utvecklats. Vetenskapliga studier under 1990-talet har visat att det mest effektiva sättet att minska förlossningssmärta är med ryggbedövning. När denna teknik utvecklades under 1970-talet användes stora doser lokalbedövningsmedel vilket ledde till kraftigt nedsatt rörlighet i benen med ökad risk för förlossning med sugklocka. Ryggbedövning vid förlossning har därefter utvecklats och förfinats. Genom att använda fettlösliga morfinpreparat, sufentanil, i kombination med lokalbedövningsmedel har denna biverkning kunnat reduceras, med bibehållen smärtlindring och större säkerhet.

Den aktuella avhandlingen klarlägger den lämpligaste kombinationen av sufentanil och lokalbedövningsmedel. Genom att jämföra olika dosers smärtlindrande effekt i syfte att finna den lägsta effektiva dosen av sufentanil fann man att den lägsta prövade dosen gav lika effektiv smärtlindring som den högsta dosen.

I en undersökning fick de födande kvinnorna påverka sin egen bedövning med hjälp av en pump som hon själv kunde styra. Denna metod är attraktiv eftersom de individuella behoven av smärtlindring varierar. Studien påvisade en lägre läkemedelsanvändning med bibehållen smärtlindring, hos de kvinnor som själva hade möjlighet att påverka sin bedövning.

Spinalbedövning används sällan vid förlossningssmärta. I den aktuella avhandlingen har man dock studerat möjligheten av att kunna ge kvinnor med snabb förlossning spinalbedövning inför utdrivningsskedet. Det har visat sig att spinal användning ger god smärtlindring hos dessa kvinnor, som vanligtvis inte hinner få någon bedövning.

Det har länge debatterats om den ökade frekvensen kejsarsnitt och förlossning med sugklocka beror på den mer liberala inställningen vid svenska förlossningskliniker vad gäller ryggbedövning till födande kvinnor. Man fann i den ifrågavarande avhandlingen ingen klar association mellan användning av ryggbedövning och frekvensen kejsarsnitt eller instrumentell förlossning.
Resultaten kan därvid tolkas så att modern ryggbedövning idag är en säker metod och kan användas utan restriktioner till kvinnor som begär smärtlindring i samband med förlossning.


Susanne Ledin Eriksson e.mail: susanne.ledin-eriksson@lg.se
Tel arb 026/ 15 40 00 , hem 026/ 16 79 03, mobil 070/ 290 45 03