Swedish Space Corporation; Rymdbolaget

Rymdbolaget och FMV gör tillsammans en kraftfull satsning på Vidsel Test Range

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 10:52 CET

Rymdbolaget och Försvarets materielverk (FMV) har kommit överens om att fördjupa det samarbete som de inledde år 2000 kring testverksamheten inom NEAT1). Detta innebär bland annat en förstärkning av marknadsföringen av FMV:s provplats i Vidsel och att Rymdbolaget övertar drift och underhåll av vissa provsystem på Vidselbasen. I och med detta kommer ett fyrtiotal personer att övergå från att vara anställda av FMV till att bli anställda av Rymdbolaget.

I samband med påskriften inbjuds media att på plast ta del av en presentation om bakgrunden till affärsuppgörelsen och vilka möjligheter uppgörelsen ger.Datum: 13 november 2006

Tid: klockan 13.00

Plats: Vidsel Test Range (500 m norr om Storforsens hotell tag av mot RFN)Program

Underskrivande av kontrakt, Claes-Göran Borg, vd för Rymdbolaget och Ossi Koukkula, chef för FMV Test & Evaluation (T&E)
Bakgrundsinformation
Presentation av vad kontraktet innebär och vilka fördelar det medför
Frågestund


Anmälan sker till:

Johanna Bergström-Roos, informationschef på Esrange Space Center, Rymdbolaget
Tfn: 0980-720 24 eller 070-544 60 21
E-post: johanna.bergstrom-roos@esrange.ssc.se1) NEAT står för North European Aerospace Test range och omfattar anläggningar vid Vidsel Test Range och Esrange Space Center, en flygkorridor däremellan samt Kiruna flygplats. NEAT erbjuder kunder från hela världen att genomföra tester av nya flyg- och rymdsystem över ett vidsträckt och i stora delar obebott landområde på mer än 20.000 km2.