Swedish Space Corporation; Rymdbolaget

Rymdbolaget tillsätter Human Resources Director

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 11:52 CET

Christina Cyon har anställts som Human Resources Director på Rymdbolaget. Christina kommer att ingå i ledningsgruppen och vara strategiskt ansvarig för HR-frågor.

”Vår snabba expansion och de nya möjligheter vi ser i framtiden gör att det känns mycket bra att få in en så erfaren och kompetent person som Christina i bolaget”, säger Lars Persson, VD för Rymdbolaget.

Christina kommer närmast från Lithells där hon är personaldirektör. Hon har lång erfarenhet av arbete inom HR-relaterade områden i tekniktunga företag och har bland annat varit personaldirektör inom Studsvik-koncernen och personalchef på Cap Gemini.

Christina tillträder tjänsten på Rymdbolaget den 14 maj.

Rymdbolaget – ett komplett rymdföretag

Rymdbolaget konstruerar, testar, sänder upp och sköter driften av rymd- och flygsystem. Vår verksamhet består av fyra affärsenheter som finns i Solna, Stockholm och Kiruna. Vid vår anläggning i Solna utvecklar vi satelliter, delsystem till rymdfarkoster, nyttolaster till raketer och flygburna system för havsövervakning. Vi äger Stockholm Teleport i Ågesta utanför Stockholm, en markstation för satellitkommunikationstjänster. Från vårt Esrange Space Center utanför Kiruna sänder vi upp sondraketer och ballonger. Här finns också en av världens mest använda civila markstationer för satelliter.

Vi medverkar också i testverksamhet av olika rymd- och flygfarkoster genom North European Aerospace Test range – NEAT.Rymdbolaget äger det tyska företaget LSE som tillhandahåller satellitdriftstjänster, de svenska företagen ECAPS som utvecklar och tillverkar miljövänliga framdrivningsystem för satelliter och NanoSpace som utvecklar mikromekaniska system för olika rymdtillämpningar.

Vi är också delägare i SES SIRIUS som distribuerar TV och säljer andra telekommunikationstjänster på sina Siriussatelliter.Anne Ytterskog
Information manager
Rymdbolaget - Swedish Space Corporation
E-mail: anne.ytterskog@ssc.se
P.O. Box 4207, SE-101 04 Solna, Sweden
Tel +46 8 627 63 18, Fax +46 8 29 43 98
http://www.ssc.se