Lemontree Enterprise Solutions AB

Rymdstyrelsen fortsätter sitt samarbete med Lemontree

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 16:33 CET

Rymdstyrelsen som tidigare fått hjälp av Lemontree att ta fram sin arkivredovisning väljer nu Lemontree Navigator som sitt informationsredovisningssystem.

Statliga myndigheters ska före den 31 december 2013 följa Riksarkivets föreskrifter om en ny verksamhetsbaserad informationsredovisning. Med andra ord ska handlingar klassificeras och förtecknas efter processerna i myndigheternas egen verksamhet.

”För oss var det viktigt att hitta ett system som är dynamiskt och kan hantera olika informationsstrukturer. Efter en utvärdering bedömdes Navigator vara det enda informationsredovisningssystem som både uppfyller Riksarkivets nya föreskrifter samt gör det möjligt för oss att själva hantera ändringar utan besvär.” säger Lise-Lotte Wallin, Registrator på Rymdstyrelsen.

För ytterligare information:

Thomas Martinsson, VD, telefon: 0704- 401 481

Andreas Lalangas, Sales Director, telefon: 0735- 130 798

Om Lemontree Navigator

Lemontree Navigator är marknadens mest flexibla verksamhetsbaserade informationsredovisningssystem som uppfyller Riksarkivets föreskrifter. Navigator kan köpas som tjänst i molnet eller som en produkt för drift i egen regi samt integreras med era befintliga system.

Förutom Riksarkivets föreskrifter Bygger Navigator på Lemontrees gedigna kunskap om informationsredovisning och myndigheternas verksamhet samt långa erfarenhet av att utveckla tekniska lösningar som förbättrar verksamheten. Navigator levereras med färdiga metoder för en snabb övergång till verksamhetsbaserad informationsredovisning med omedelbara effektiviseringar av verksamheten som följd.

Om Lemontree

Lemontree är en lösningsleverantör som levererar ledande lösningar för integrerad och automatiserad informationshantering för att förbättra våra kunders lönsamhet.
Lemontrees framgång är intimt förknippad med vår erfarenhet och vår förmåga att skapa färdiga lösningar baserade på ledande produkter från våra partners. Lemontree är ett Gasellföretag och har sedan 2010 den högsta kreditratingen AAA. Besök www.lemontree.se för mer information.