Landstinget Sörmland

Ryska kulturchefer besöker Sörmland

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 16:22 CEST

Under vecka 43, 45 och 46 kommer ryska kulturchefer att gästa Sörmland. Det är Landstinget Sörmland, Kultur & Utbildning, som i samarbete med Eskilstuna, Flen, Nyköping, Oxelösund och Vingåkers kommuner genomför ett utbildningsprogram för de ryska gästerna.

Programmet är ett kulturutbyte och ingår i ett utvecklingssamarbete mellan Sörmlands och Leningrads län. Projekt ingår i ett större regionalt samarbetsavtal som upprättades 1997 mellan de båda länen.
Utbildningen som börjar i dag, måndag den 20 oktober, är etapp två inom samarbetet som startade 2002. Utbildningen kommer att äga rum på Åsa folkhögskola i Sköldinge och i Eskilstuna, Flen, Nyköping, Oxelösund och Vingåkers kommuner. Totalt kommer 45 kulturchefer från Leningrads län att delta i utbildningen.

Stommen i programmet utgörs av kulturens roll och plats i det svenska samhället, beslutsprocessen, samspelet centralt/regionalt/lokalt, funktion och arbetsuppgifter inom kulturförvaltningarna samt studiebesök för att ge en inblick i praktisk kulturverksamhet. Samspelet mellan politiker och tjänstemän, personalpolitik, jämställdhet, demokrati och ledarskap är också några viktiga delar i utbildningen.

För ytterligare information kontakta
Tord Domargård, förvaltningschef, Kultur & Utbildning
tfn 0155-24 57 84 eller 070-628 80 50

Inger Janson, planeringschef
tfn 0155-24 71 01 eller 070-644 57 11