Svenska institutet

Ryska kulturhuschefer studerar kulturmanagement

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 16:29 CET

I veckan besöker 12 kvinnliga chefer från Ryssland kulturinstitutioner i Göteborg och Stockholm. Svenska institutet står för inbjudan och lägger också program för gruppen. Under veckan besöks bland annat Världskulturmuseet, Bonniers konsthall, Danshögskolan, Moderna Museet och Cirkus Cirkör. I anslutning till besöken diskuteras frågor kring kvinnligt ledarskap och dess olikartade förutsättningar i Ryssland respektive Sverige. Man diskuterar också eventuella samarbetsprojekt.

Deltagarna kommer från Moskva, St. Petersburg, Niszniy Novgorod, Kaliningrad och Petrozavodsk. Programmet har utarbetats av Svenska institutet i nära samarbete med Västra Götalandsregionen och Sveriges kulturråd i Moskva. Besöket finansieras av Ford Foundation och Svenska institutet.För ytterligare information kontakta Trutz v Ahlefeld tel 08-453 79 02, 070-491 74 82 eller Anna-Maria Svensson, tel. 08-453 79 13