Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Ryska kvinno- och mansorganisationer: Skriv på för en rysk kvinnofridslagstiftning!

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2012 13:12 CET

Ryssland har ingen särskild kvinnofridslagstiftning. Inget lagrum beskriver våld eller våldtäkt inom en nära relation och våldet faller inte under allmänt åtal. 60-70 procent av de utsatta rapporterar inte övergreppen främst på grund av att tidigare anmälningsförsök misslyckats. Situationen är alarmerande. Våldet mot kvinnor i hemmet står för två tredjedelar av alla mord och arbetet för att motverka våldet har inte bara avstannat utan gått tillbaka.

I projektet LAW försöker SKR skapa förutsättningar för en rysk kvinnofridslagstiftning, tillsammans med kvinno- och mansorganisationer i St Petersburg. Initiativtagare är kvinnojouren Crisis Center for Women (CCW) som nu samlar in namnunderskrifter till stöd för en kvinnofridslagstiftning. Namnlistorna ska lämnas till President Putin och Statsduman. Flera gånger tidigare har utkast till en kvinnofridslagstiftning avvisats av Duman. Skriv på och visa ditt stöd!

- Sverige har kanske den bästa lagstiftningen i världen när det gäller våld mot kvinnor, och den är resultatet av ett hårt och envist påverkansarbete från kvinnojourernas sida.
Vi har ett solidariskt ansvar att sprida och dela med oss av denna kunskap och erfarenhet, därför engagerar sig SKR i arbetet för en rysk kvinnofridslagstiftning, säger SKR:s förbundssekreterare Olga Persson.

Just nu pågår arbetet med att ta fram ett konkret lagförslag genom en arbetsgrupp som består av representanter från både civilsamhället och staten, samt i ämnet specialiserade jurister. CCW och SKR driver ett arbete för att skapa ett brett stöd för lagförslaget, bland annat genom opinionsbildning, utbildning och namninsamlingar.

Läs mer och skriv på: http://tinyurl.com/lawdv

Läs mer om CCW: http://crisiscenter.ru/

Läs mer om SKR: http://kvinnojouren.se/

Läs mer om projektet LAW: http://www.kvinnojouren.se/law

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) samlar omkring 100 kvinnojourer, tjejjourer och andra föreningar som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

SKR:s förbundsordförande är Carina Ohlsson, carina.ohlsson@kvinnojouren.se, tel: 070-343 96 30.
SKR:s förbundssekreterare är Olga Persson, olga.persson@kvinnojouren.se, tel: 08-6426401, 0704-611 888

Besök oss gärna på www.kvinnojouren.se