Skogsindustrierna

Ryssland beslutar om ökade exporttullar på rundvirke

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 17:00 CET

Den ryska regeringen har beslutat att öka exporttullen på rundvirke från 4 euro till minst 10 euro per kubikmeter. Detta gäller dock inte björk under 15 cm i diameter. Asp, som idag är befriat från tull, beläggs med exporttull på 5 euro per kubikmeter. Förändringarna träder i kraft den 1 juli 2007.

Från början av april 2008 kommer exporttullen på rundvirke öka till 15 euro per kubikmeter och en ökning till minst 50 euro per kubikmeter är planerad till början av 2009. Om de höjda exporttullarna blir verklighet, trots Rysslands förhandlingar om WTO-medlemskap, riskerar rundvirkesimporten från Ryssland att upphöra.

Sverige importerar årligen ca 10 miljoner kubikmeter* till den svenska skogsindustrin, varav knappt 2 miljoner importeras från Ryssland. Totalt används 90 miljoner kubikmeter massaved och timmer i den svenska skogsindustrin.

– Det importland som kommer drabbas hårdast av Rysslands höjda exporttullar är Finland som idag hämtar ca 80 procent av sitt importvirke från Ryssland. Men i förlängningen kommer detta även få negativa konsekvenser för den svenska skogsindustrins virkesförsörjning. Därför är det av största vikt att vi ökar tillväxten och avverkningen i de svenska skogarna, säger Stefan Wirtén, Skogsindustriernas skogsdirektör.


För ytterligare information:
Stefan Wirtén, Skogsindustrierna: 070-583 84 17


*Med kubikmeter avses skogskubikmeter (m3sk)


Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 60-tal massa- och pappersbruk och 160 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter närmare 100 000 personer och exporterar årligen för 110 miljarder kronor.