IAD Svenska AB

Ryssland – en positiv erfarenhet för svenska IAD

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2003 10:03 CEST

IAD:s konsulter, som har erfarenhet av projektutbildning för såväl svenska som multinationella uppdragsgivares räkning i ett 35-tal länder, har samarbetat med den blågula möbeljätten sedan 1997, i Sverige och övriga Europa samt på senare tid även i Vietnam och Ryssland.

– Det finns en enorm energi och framåtanda i landet, ryssarna är hungriga och ambitiösa och många är välutbildade. Den akademiska världen i Ryssland fungerar förvånansvärt bra, där finns ett överskott på högutbildade människor, konstaterar Alf Gustafsson, konsult på IAD och den som bar huvudansvaret för projektledarutbildningen i samband med byggstarten av de två senaste IKEA-varuhusen i St Petersburg och Moskva.

Även om det egentligen inte har någon betydelse var någonstans i världen man befinner sig rent fysiskt – IAD är ackrediterat av den ideella branschorganisationen PMI, Project Management Institute, vilket innebär att samtliga konsulter är internationellt certifierade – var förutsättningarna i Ryssland lite speciella:

–Det handlade mycket om att kanalisera och strukturera den energi som genomsyrade de båda arbetsgrupperna. En stor del av arbetet gick ut på att skapa en gemensam verksamhetsplattform och ett gemensamt projektspråk. Allt gick enligt planerna, vi har fått mycket positiv feed back från samtliga medverkande och vi följer naturligtvis kontinuerligt upp projekten.

Alf Gustafsson är övertygad om att de erfarenheter IAD hittills skaffat sig av den ryska marknaden och företagskulturen kommer att komma väl till pass vid framtida internationella etableringar i landet. ”Under de dryga tjugo år som vi varit verksamma har vi lyckats skapa oss en egen profil där vi särskiljer oss från våra konkurrenter” berättar Alf Gustafsson, ”vi tycks vara lite ödmjukare i vår approach och det verkar som vi generellt är duktigare än t. ex anglosaxiskt skolade konsulter på att ta till oss och förstå kulturella skillnader”.

Vilket inte hindrar att man röner stor framgång även på den inhemska marknaden. Bland de företag och institutioner som regelbundet använder sig av IAD:s tjänster märks, förutom IKEA, Sveriges Television, SAAB Aerospace, Posten och Arla. Hela referenslistan finns på www.iad.se

För mer övergripande information om IAD går det bra att kontakta vd Peter Dexner direkt på telefon 070 727 24 20 och för mer specifika upplysningar om ovan beskrivna uppdrag står Alf Gustafsson på telefon 070 727 24 06 till tjänst.