Europaparlamentet

"Ryssland måste respektera avtal"

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 14:43 CEST


Europaparlamentet stöder, med stor majoritet, beslutet att skjuta upp EU-förhandlingarna med Ryssland till dess att de ryska trupperna lämnat Georgien. Vid dagens omröstning klargjorde ledamöterna Europeiska unionens behov av en starkare grannskapspolitik och energisäkerhet samt uppmanade kommissionen att föreslå avtal om förenklade viseringsförfaranden med Georgien.

549 ledamöter godkände idag en ny resolution om Georgien där de uppmanar Ryssland att respektera avtalet om eldupphör och dra tillbaka sina trupper "till positionerna före den 7 augusti". "Europaparlamentet fördömer Rysslands erkännande av de georgiska utbrytarområdena Sydossetiens och Abchaziens självständighet och betraktar detta som en kränkning av internationell rätt."

Enade med förebehåll

De politiska grupperna enades om en samlad resolution från Europaparlamentet men gruppledaren för PSE, Martin Schultz, poängterade att hans grupp gärna hade inkluderat en kritisk formulering av Georgiens agerande i inledningen av konflikten.

Information om klusterbomber

Både de ryska och georgiska myndigheterna uppmanas av Europaparlamentet "att tillhandahålla fullständig information om i vilka områden deras arméer har släppt klusterbomber, så att minröjningsarbetet kan inledas omedelbart och ytterligare dödsfall förhindras". Parlamentet påpekar att ett beslut om Sydossetiens och Abchaziens slutliga status måste kopplas till efterlevnaden av den internationella rättens grundprinciper.

Visa och energi

Den pågående krisen visar, enligt ledamöterna, på behovet av att stärka den europeiska grannskapspolitiken. Kommissionen uppmanas att "föreslå avtal om förenklade viseringsförfaranden och återtagande med Georgien som åtminstone motsvarar avtalen med Ryssland." I resolutionen framhåller även ledamöterna Georgiens betydelse roll när det gäller att förbättra EU:s energiförsörjning.

Gemensamt resolutionsförslag: B6-0402/2008/RC

Debatt: 1.9.2008

Omröstning: 3.9.2008

Kontakt:

Anna Bäckman

Redaktion & Information

E-mail : press-sv@europarl.europa.eu

Tfn: (+32) 2 283 40 18