Folk och Försvar

Ryssland - ska vi oroa oss? Den 15 mars arrangerar Folk och Försvar ett seminarium tillsammans med Socialdemokraterna om utvecklingen i Ryssland och om Sveriges förhållningssätt.

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 14:47 CET

Ryssland är Sveriges största grannland och en central säkerhetspolitisk aktör. Sedan Vladimir Putin tillträdde presidentposten år 2000 har landet varit med om ett välkommet ekonomiskt uppsving och väljarstödet för Putin är alltjämt stort. Dessvärre har ett av de få vallöftena, att stärka statsmakten, också infriats. En allt mer styrd journalistkår, en tystare opposition och ett allt större maktutövande, både på hemmaplan och gentemot grannländerna, från Putins sida är ett direkt resultat av detta.
Finns det med andra ord anledning till oro?


P R O G R A M

13.00 Inledning
Ann Linde, internationell sekreterare (s)

13.10 Är demokratin hotad?
Elisabeth Hedborg, frilansjournalist
Viktor Kogan-Jasnyj, rådgivare i utrikespolitiska frågor i det liberala partiet Jabloko

14.05 EU:s beroende av rysk olja och gas
Robert Larsson, forskare på FOI

14.45 Kaffe

15.00 Ryssland – hot eller möjlighet?
Paneldiskussion: Tone Tingsgård (s)
Elisabeth Hedborg
Viktor Kogan-Jasnyj
Robert Larsson

16.00 Konferensen slutar
Moderator: Pär Eriksson, FOI

Anmälan: Anmälan görs via www.kursanmalan.nu/ryssland.
Vid frågor kontakta Lena Bartholdson, Folk och Försvar, tel: 08-613 49 25 alt. e-post: lena.bartholdson@folkochforsvar.se.