Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

Rysslands civilsamhälle i behov av ökat internationellt stöd

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2018 08:57 CEST

De senaste sex årens angrepp på föreningslivet i Ryssland är det värsta som drabbat det oberoende civilsamhället sedan Gorbatjov inledde perestrojkan 1985. Det ökande trycket har lett till att icke-statliga organisationer för första gången börjat minska. Det skriver Östgruppen och den ryska människorättsorganisationen Agora i en debattartikel i UNT idag.

- Det oberoende ryska civilsamhället är i starkt behov av stöd utifrån. Sveriges regering bör bidra genom att kraftigt öka sitt bistånd till Rysslands demokratiska krafter, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Medan de oberoende organisationerna pressas ut från civilsamhället upptas en allt större del av detta av aktivt regimlojala föreningar – så kallade GONGO:s – och organisationer som noggrant undviker politiskt känsliga frågor för att inte drabbas av repressalier.

Det svenska demokratibiståndet till Ryssland uppgick i början av 00-talet till ungefär 100 miljoner kronor per år. Trots att behoven idag är mycket större än då ligger stödet nu bara på drygt 50 miljoner kronor årligen.

Östgruppen anser att det finns ett tydligt samband mellan människorättssituationen i Ryssland och det säkerhetspolitiska läget i hela Östersjöregionen.

- Ett demokratiskt Ryssland skulle inte utgöra något militärt hot mot omvärlden. Sett i det perspektivet är det både märkligt och beklagligt att det svenska demokratistödet till Ryssland bara motsvarar en promille av det totalbelopp som årligen anslås för att värna Sveriges säkerhet, säger Martin Uggla.

Debattartikeln i UNT finns att läsa här: http://www.unt.se/asikt/debatt/foreningar-likvideras-4947471.aspx

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
uggla@ostgruppen.se
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.