Folk och Försvar

Rysslands inrikespolitiska utmaningar

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 16:09 CEST

Folk och Försvar inbjuder till vårt andra seminarium i Rysslandsserien imorgon tisdag den 26 oktober kl. 08:15. Den här gången fokuserar vi på Rysslands inrikespolitiska utmaningar.

Den inrikespolitiska situationen i Ryssland kännetecknas av både möjligheter och utmaningar. Bland de ekonomiska utmaningarna finns den höga arbetslösheten och ett starkt beroende av höga råvarupriser. Samtidigt har Ryssland upplevt en ökad ekonomisk tillväxt på senare år och modernisering och social stabilitet framhålls som nya ledord.

Torbjörn Becker, föreståndare för SITE (Stockholm Institute of Transition Economics) och Anna Jonsson, univ. lektor vid juridiska fakulteten, Uppsala Universitet talar om Rysslands ekonomi och rättssäkerhet. Tone Tingsgård (S) kommenterar ämnet med utgångspunkt i hur folket förhåller sig till systemet. Därefter följer en halvtimmes frågestund med publiken.

Tid: Tisdag den 26 oktober 2010, kl 08.15-09.30 (frukost serveras från kl 07:45).
Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm.
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta Lisa Gillström, 08-588 824 96.

Välkommen!
Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer.
Vår uppgift är att främja en bred debatt genom att vara en kunskapsplattform och en arena där olika åsikter om försvar och säkerhetspolitik möts.
Folk och Försvar anordnar seminarier och studentkonferenser och gör varje år minst två studieresor utomlands. Vårt viktigaste arrangemang är den årliga rikskonferensen som är en av de mest betydelsefulla arenorna för dagens försvars- och säkerhetspolitiska debatt.
Vi ger ut tidskriften Folk och Försvar som vänder sig till människor som är intresserade av den värld vi lever i och för hur vi ska kunna leva och överleva tillsammans.