RGRM Sverige AB

​Rytm- och musik hjälper strokedrabbade visar ny svensk forskning

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2017 06:00 CEST

Rytm- och musik hjälper strokedrabbade

Nu är det bevisat: Personer som genomgått en stroke upplever att de blir bättre om de får strukturerad rytm- och musikbaserad terapi. Det visar en svensk forskningsstudie som nyligen publicerats i den ansedda tidskriften Stroke.

Länk till artikel i Stroke.

– ”Studien visar att det fortfarande går att bli bättre, även flera år efter en stroke. Med hjälp av motiverande och stimulerande program som involverar både den fysiska och den sociala miljön kan hjärnans aktivitet och återhämtning öka”, säger Michael Nilsson, gästprofessor vid Sahlgrenska akademin och chef för Hunter Medical Research Institute i Australien, en av forskarna bakom studien.

Förbättrade funktioner

Den rytm- och musikbaserade terapin RGRM® innebär att patienterna utför rörelser med händer och fötter i takt med musik, styrda av intryck de får via syn och hörsel. Svårighetsgraden ökas successivt. Studien visar att RGRM® förbättrade deltagarnas balans, greppstyrka och arbetsminne.

– ” Det verkar som om det är kombinationen av olika aktiviteter och stimuli, snarare än de enskilda komponenterna, som ger ytterligare fördelaktiga effekter vid strokerehabilitering,” säger artikelns huvudförfattare docent Lina Bunketorp-Käll.

Evidensbaserade behandlingar

123 svenska män och kvinnor mellan 50 och 75 år, som drabbats av stroke mellan tio månader och fem år tidigare, lottades till att få rytm- och musikbaserad terapi dvs RGRM®, ridterapi eller ingå i en kontrollgrupp som fick RGRM®-behandling i ett senare skede. Terapierna gavs två gånger i veckan under 12 veckor.
Deltagarna fick efter behandlingsserien, samt efter tre respektive sex månader, ange om de kände sig bättre. Dessutom testades deras gångförmåga, balans, greppstyrka och kognition. Såväl de i rid- som i RGRM®-gruppen ansåg sig mer återhämtade än deltagarna i kontrollgruppen. Signifikant ökad återhämtning återfanns hos 56 procent i ridgruppen respektive 38 procent i gruppen med rytm- och musikterapi RGRM® jämfört med 17 procent förbättring i kontrollgruppen.

RGRM®, som utbildar ledare i rytm- och musikbaserad terapi, öppnar sitt första center i Helsingborg i augusti. Där och i övrig kursverksamhet certifieras RGRM® ledare för att utöva metoden i enlighet med studiens genomförande. (Supplementary file ll, Panel ll i studien).
I dagsläget finns det 350 ledare med godkänd utbildning enligt RGRM®.

– ”Nu hoppas vi att Vårdsverige känner stöd i studien, att ge sina strokepatienter fortsatt rytm- och musikbehandling. Inte minst för att detta är det mest kostnadseffektiva av behandlingsalternativen.” Säger Magnus Liljeroos, leg. Sjukgymnast och Utbildnings-ansvarig RGRM® Sverige AB.

Kontaktperson RGRM®:

Magnus Liljeroos, Styrelseordförande RGRM Sverige AB samt RGRM® International 070 -738 71 14, magnus@rgrm.se, www.rgrm.se

Kontaktpersoner angående studien:

Gästprofessor Michael Nilsson, +61 417 474892, michael.nilsson@hmri.org.au
Docent Lina Bunketorp-Käll, 070–972 3101, lina.bunketorp@neuro.gu.se
Professor emeritus Christian Blomstrand, 073–901 1050, christian.blomstrand@neuro.gu.se 

RGRM Sverige AB, som utbildar ledare i rytm- och musikbaserad terapi, öppnar sitt första center i Helsingborg i augusti. Där och i övrig kursverksamhet certifieras RGRM® ledare för att utöva metoden.

I dagsläget finns det 350 ledare med godkänd utbildning enligt RGRM®.

Kontaktperson RGRM®:

Magnus Liljeroos, Styrelseordförande RGRM Sverige AB samt RGRM® International 070 -738 71 14, magnus@rgrm.se, www.rgrm.se