Socialdemokraterna

S föreslår bättre kvalitet i stöd till arbetssökande

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 11:37 CESTRegeringens nedskärningar på stödet till arbetssökande är en katastrof. Detta bekräftas idag av arbetsförmedlarna själva, som ger regeringens jobbpolitik underkänt. Enligt en färsk undersökning från ST säger 72 procent av arbetsförmedlarna att de inte kommer att klara sitt viktiga uppdrag att hjälpa arbetssökande, och 80 procent anser att det inte finns tillräckligt med personal för att ge detta stöd.

Nu behövs krafttag för att ge bättre stöd och utbildning som leder till jobb för den som söker arbete. Det säger Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson Berit Högman, som idag föreslår att fokus i de statliga anslagen till förmedlare och coacher ska styras av kvaliteten i stödet till arbetssökande, inte av huruvida det är privata eller offentliga aktörer.


- Regeringens stora nedskärningar på stöd och utbildning som kan leda till jobb är en skandal och ett svek mot alla de som aktivt söker arbete. Signalen är tydlig: människor som förlorar jobbet lämnas i sticket när behovet är som störst. Man kan inte strunta i jobbkrisen, när regeringens egna prognoserna pekar på hela 12 procents arbetslöshet, säger Berit Högman.

- Om det visar sig att en del av de externa privata aktörerna inte har lyckats ge tillräckligt bra stöd till arbetssökande, ska ökade resurser istället gå till Arbetsförmdelingens egna förmedlare och coacher, om dessa uppvisar bättre resultat. Den som söker jobb ska ha rätt till bra stöd för att komma tillbaka i arbete, säger Berit Högman.

- Vi kommer i vårt kommande budgetalternativ därför att öppna för en omfördelning av resurser mellan de privata aktörerna och Arbetsförmedlingen - beroende av vem som kan ge bäst och mest individuellt anpassat stöd till arbetssökande. Vi vill se en kraftfull satsning på utbildning och praktik som kan leda till jobb. I princip samtliga bedömare - utom regeringen själv, som tycks sitta fast i ideologiska låsningar - anser att detta är vad som behövs nu, säger Berit Högman.

Samtidigt som Sverige är mitt uppe den värsta jobbkrisen på årtionden har regeringen skurit ned anslaget till Arbetsförmedlingen. 2000 arbetsförmedlare har därför försvunnit på bara två år, och kvaliteten i stödet har blivit sämre.

Berit Högman debatterar idag fredag i riksdagen denna fråga med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

För mer information
Daniel Färm
Pressekreterare
070-6501209
daniel.farm@riksdagen.se
Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna