Socialdemokraterna i Linköping

S föreslår läxhjälp till alla elever

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 08:26 CEST

Resultaten i svensk skola sjunker i internationella mätningar. Det beror inte minst på att skolsegregationen ökar och likvärdigheten minskar. Socialdemokraterna vill att alla elever ska ges likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan. För elever som vill ha stöd för att uppnå sina egna mål med skolarbetet eller stöttning och vägledning att klara av sina uppgifter är det viktigt att det finns hjälp att få. Den hjälpen ska alla kunna få, inte bara några. Socialdemokraterna föreslår därför läxhjälp till alla elever i de kommunala grund- och gymnasieskolorna.

Skolor som ger eleverna läxor ska också se till att eleverna ges möjlighet till läxläsning, i egen regi eller i samverkan med andra aktörer: Läxhjälpen kan ske på olika sätt.

Socialdemokraterna ser den borgerliga regeringens förslag om skattesubventionerad läxhjälp, ”läx-rut”, som ytterligare ett sätt att snedfördela resurser i samhället:

- I stället för skatteavdrag för privatundervisning bör resurserna gå till skolan så att alla elever kan ges bättre förutsättningar att nå sin fulla potential. Stöd i skolarbetet ska inte vara förunnat bara några barn, utan vara tillgängligt för alla barn och unga, säger Bildningsnämndens vice ordförande Helena Balthammar.

- Med detta förslag kan relativt välbeställda familjer köpa skattesubventionerad privatundervisning av lärare. Har man råd kan man alltså i princip köpa sig en genväg till högre betyg. Det här är en sak som på djupet berör frågan om man vill ha en likvärdig skola för alla eller inte. Vi vill att alla barn som har behov av det ska kunna få läxhjälp, inte beroende på om föräldrarna har råd, avslutar Helena Balthammar.

För mer information
Helena Balthammar
Vice ordförande (s) Bildningsnämnden
070-568 68 31

Socialdemokraterna i Linköping 
Storgatan 24, 582 23, Linköping 

Sara Eriksson, politisk sekreterare: 013-20 70 56
Elias Aguirre, ombudsman: 013-14 42 90 

www.socialdemokraterna.se/linkoping
www.eastwing.se