Orsa kommun

S föreslår mer pengar till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 15:42 CEST

När kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade budgeten för 2011 yrkade socialdemokraterna på att socialnämnden ska få ytterligare 2 miljoner till sin verksamhet, och att barn- och utbildningsnämndens ram utökas med 750 000 kr.

Dessutom vill man att 100 000 kronor ska satsas på bidrag till föreningar som arbetar med integration.

Det är en förbättrad prognos och ett ökat invånarantal jämfört med tidigare beräkningar som skapat utrymmet för dessa satsningar, menar man.

På investeringssidan föreslår man också att ytterligare 250 000 läggs till muddring och restaurering av Lillån. De pengarna överförs från ospecificerade fastighetsinvesteringar. I budgeten finns redan 250 000 upptaget för ändamålet.

Vidare föreslår man att en procent av den totala byggsumman för Gamla brandstationen och Bergetskolan ska avsättas till konstnärlig utsmyckning, i enlighet med tidigare fullmäktigebeslut. Den kostnaden ska bekostas inom befintligt investeringsbudget.

Oppositionen deltog liksom tidigare år inte i beslutet i kommunstyrelsens arbetsutstkott, utan återkommer med ett eget förslag till kommunstyrelsen