Socialdemokraterna Östergötland

S-förslag på Internationella sjuksköterskedagen: likvärdiga villkor för specialistutbildning

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 06:00 CEST

I samband med firandet av Internationella sjuksköterskedagen föreslår Socialdemokraterna att ett nationellt system tas fram med lika villkor för sjuksköterskornas specialistutbildning. Andelen sjuksköterskor som har en specialistsjuksköterskeexamen har minskat från 65
procent till 47 procent under de senaste 15 åren.

Sjuksköterskor som vill bli specialiserade beskriver att det i dagens situation är mycket svårt att kombinera studier med heltidsarbete och familjeliv vilket resulterar i att man avbryter studierna eller väljer att inte påbörja specialistutbildningen.

I dag råder det stora olikheter i landet när det gäller villkoren för sjuksköterskor som vill bli specialistsjuksköterskor. Landsting och regioner hanterar frågan olika och har egna upplägg när det gäller ekonomiskt stöd och möjligheter att kombinera studierna med arbete.

- Företrädare för den borgerliga regeringen lovade under och efter valet 2010 att frågan både skulle utredas och lösas under mandatperioden. Vi kan nu tyvärr konstatera att inget har hänt. Vi föreslår därför att staten samlar arbetsgivarna, lärosätena och Socialstyrelsen till överläggningar om utformningen av ett nationellt system med lika villkor för sjuksköterskornas specialistutbildning. säger Christoffer Bernsköld, oppositionslandstingsråd (S).

 - Lika villkor för specialisttjänstgöring måste innebära att man får betalt under studietiden oavsett landsting eller region, säger Christoffer Bernsköld, (S).

-  Samtidigt vill vi förbättra situationen här i Östergötland redan nu och finansierar därför i vårt budgetalternativ fler specialistutbildningsplatser där sjuksköterskor specialistutbildar sig med studielön samtidigt som vi höjer studielönen, säger Christoffer Bernsköld, (S).


För mer information: Christoffer Bernsköld 0703-65  04 01