Socialdemokraterna

(S)-Försvarsmotion: Ett modernt, effektivt och folkligt förankrat insatsförsvar

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 13:16 CEST


Vid en pressträff tidigare idag presenterade Anders Karlsson (S), försvarspolitisk talesperson, socialdemokraternas motion om det svenska försvaret.

- Idag har vi socialdemokrater lagt fram en ansvarsfull försvarspolitik för en fortsatt reformering till ett modernt, effektivt och folkligt förankrat insatsförsvar. Socialdemokraterna hade velat se en blocköverskridande försvarsöverenskommelse. Men den moderatledda regeringen valde tyvärr att gå fram själv, inleder Anders Karlsson (S).

- Vi vill bibehålla plikten som en grund, med en tre månaders värnpliktsutbildning och därefter frivillig rekrytering och utbildning för insatsorganisationens och hemvärnets behov. Därigenom skapar vi ett personalförsörjningssystem som är stabilt oavsett ekonomisk konjunktur. Vi vill se ett försvar som speglar samhället, fortsätter Anders Karlsson (S).

- Vi vill också understryka Försvarsindustrins roll att förse landet med materiel, kompetens och tillgång till internationella samarbeten. Materiel- och logistikförsörjningen ska fortsatt reformeras men regeringens ovilja till att ta fram en försvarsindustristrategi skadar svensk industri och kompetens, avslutar Anders Karlsson (S).


Motionen innehåller i korthet att:
1. Vi yrkar avslag till regeringens proposition.
2. Sveriges militära alliansfrihet står fast - inget Natomedlemskap!
3. Kostnadseffektiva kontraktssoldater istället för dyra yrkessoldater - inget yrkesförsvar!
4. Sverige ska inte ta på sig ramansvar för Nordiska stridsgruppen 2011.
5. 2 miljarder kr i besparing på utgiftsområdet.
6. Fortsatt reformering av försvaret till ett tillgängligt och användbart insatsförsvar.
7. Försvaret ska byggas inifrån och ut: utgå från Sveriges behov och bidra internationellt med befintliga förband.
8. En internationell ambition motsvarande ca 1 000 personer
9. En stabil personalförsörjning som vilar på 3 månaders värnplikt, därefter frivillig rekrytering och utbildning till insatsförband och hemvärn/nationella skyddsstyrkor.
10. Vi skapar utrymme för ett mer uthålligt försvar - större
insatsorganisation.
11. Ökad ambition på Hemvärnet/Nationella, närvaro i
hela landet.
12. En stark försvarsindustri är viktig för en alliansfri stat
- krav på en nationell försvarsindustristrategi för schyssta förutsättningar för industrin.


För mer information
Anders Karlsson (S)
Försvarspolitisk talesperson
070 - 522 39 65

Camilla Levin
Pressekreterare
070-2690021


Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna